Gransåsen i Vassås

Åse Marie og Arne L. orienterer ved Ødegården
Åse Marie og Arne L. orienterer ved Ødegården

«Bli kjent i bygda di» -tur 2. pinsedag 2012

Historielagets tur gikk i år til Gransåsen i Vassås. Nær 40 deltagere, både godt voksne og helt unge, hadde møtt fram ved grendehuset Granly i Vassås der leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til årets pinsetur. Turdeltagerne samkjørte fra Granly over eiendommen til Gro Goverud fram til parkeringen under Gransåsen. Etter en orientering ved Aud-Marit Lillehof og Åse Marie Green, tok følget av sted til Gransåsen og fulgte veien oppover til Vassås ødegård. Ved første stopp fikk deltagerne utdelt et informasjonshefte med et NIKU kart fra 2008 som viste Vassåsbygda med ødegården, middelalderkirken, gravminner fra jernalderen og gjenstandsfunn. Heftet inneholdt også en rapport fra 2009, utarbeidet i forbindelse med prosjektet Vassås ødegård. Åse Marie Green og Arne Lofsberg fortalte om forhistorien til oppdagelsen av ødeårdsanlegget i tillegg til at de bidro med guiding og historieformidling om funnene i området under Gransåsen. Tydelige spor etter tidlig bosetting og levemåte ble påvist og interessen for å høre om hvordan folk hadde levd og virket her var stor. Undersøkelser viser at de eldste anleggene er fra eldre jernalder, 100-500 e.Kr.

Litt lenger opp mot Granåsen stanset følget for å besiktige det Åse Marie fortalte var to gravhauger, en langstrakt kvinnegrav og en sekundærgrav tett ved siden av. Det er også tidligere godt dokumentert at Vassåsbygda har mange registrerte fornminner godt spredt utover. Et stort antall gravhauger og gjenstandsfunn er registrert på Naugårdene, Hostvedtgårdene og på Gran- og Solberg-gårdene.

Etter en noe bratt oppstigning ankom turfølget skogsbilveien som går inn under Gransåsen fra Mossåsen. Følget delte seg i to grupper; en gruppe gikk videre opp mot Gransåsens øverste del, den andre tok veien til Åse Marie Greens hytte som ligger vakkert til i skogen under Gransåsen. Helt til toppen våget kun de sprekeste seg. Utsikten mot Hof og Vassås var storslått i det klare og fine ettermiddagsværet. Avslutningsvis endte de fleste i følget turen med kafferast og hyggelig samvær på grasbakken ved Åse Maries hytte. Her ble vi ønsket velkommen og traktert med nybakt kringle fra Åse Maries hånd. Under kafferasten fortalte Halvdan Solberg om et restaureringsprosjekt han arbeider med. I 1971 hadde han fått lov til å ta ned og redde en gammel årestue, etter sigende fra 1723, fra setra til Ola Goverud. Halvdan Solberg arbeider nå med å restaurere årestua på hjemgården sin og årestua er vel plassert på en haug med det velklingende navnet Lakatarhaugen. Halvdan bidro også med opplesning av historier fra Vassfaret, fra en bok av Edvard Elsrud om den fargerike damen Berte Skrukkefullhaugen, den siste fastboende i Vassfaret.

Takket være innsats fra de som hadde ryddet langs turløypa og de som bidro med guiding, historiefortelling og bevertning på egen hytte, ble turen til Gransåsen svært vellykket.

Ref. Anne Kristine Høstmælingen.

Denne bildekrusellen krever javaskript.