Hedrum Bygdetun

IMG_3289Referat fra søndagstur til Hedrum Bygdetun, 31.august 2014.

Søndag 31. august 2014 reiste 19 personer til Hedrum bygdetun. Der ble vi ønsket velkommen av en representant fra Hedrum Historielag som ga oss en kort presentasjon av Hedrum Bygdetuns tilblivelse og historie.  På programmet deretter stod omvisning på bygdetunet med Tor Bjørvik, bespisning og konsert ved Tønsberg byorkester og dessuten besøk på det lokale markedet rundt på tunområdet.

Vår kjentmann Tor Bjørvik fortalte først om hvordan Hedrum Historielag hadde etablert seg som eiere av gården Vestbymoen i Kvelde sentrum for 27 år siden. Et spleiselag mellom kommunen og Hedrum historielag var opptakten til etableringen på gården og tunet. Gården ble kjøpt i 1984, og takket være et stort og driftig historielag på mellom 600 og 700 medlemmer og en enorm dugnadsånd har dagens bygdetun blitt til. Hovedtyngden av medlemsmassen kommer fra Hedrum, Kvelde og Hvarnes, men også fra andre deler av Larvik kommune.

Bygdetunet består av et våningshus, et bryggerhus, en stor driftsbygning/låve og ei smie, alle velholdte bygninger med mange rikholdige samlinger av ulikt slag. Tor geleidet oss først til hovedhuset, en bygning fra slutten av 1800-tallet. Første etasje rommet hovedinngang og deretter flere stuer på rekke og rad, malt i ulike farger og med en rik samling av møbler fra ulike stilepoker. Kjøkkendelen rommet en gammeldags landhandel. Loftsetasjen hadde en stor samling av bruksgjenstander, klær og spesielle klenodier – disse også fra ulike tidsepoker og historiske hendelser lokalt og nasjonalt. En liten gjettekonkurranse om bruksområdet til noen rariteter var et morsomt innslag. De færreste hadde tidligere verken hatt befatning med et jernkorsett, en amerikansk knivpussemaskin, et sokneredskap eller en råjernsbarre.

Bryggerhuset inneholdt også mange ulike rom med samlinger av flere slag. De fleste drog kjensel på den gammeldagse vedfyrte bakerovnen med tilhørende redskap, kjøkkenkroken med separator, gamle vaffeljern og sveivekjerner. Bryggerhuset var ifølge Tor Bjørvik mye benyttet ved skolebesøk i regi av Den Kulturelle Skolesekken. Bryggerhuset rommet også en egen hvalfangeravdeling med en rikholdig samling av gjenstander knyttet til Vestfolds hvalfangerhistorie. Skolestua, det siste rommet i bryggerhuset, hadde en samling av skolepulter fra mange ulike perioder. Vandreskjold fra flere skolekretser hang også til utstilling sammen med gamle plansjer og store kart.

Så var det tid for kafferast og konsert med Tønsberg Byorkester. Byorkesteret stilte mannsterkt med ca. 30 musikanter og et allsidig repertoar, alt fra marsjer til tango.

Omvisningen på bygdetunet ble så avsluttet med en runde i den store låven som inneholdt samlinger av gammel landbruksredskap, et snekkerverksted, et skomakerverksted, et skredderverksted og en systue. I bygningens kjellerlokale fikk vi en omvisning i Holmensalen, et kunstgalleri som huser samlingene til billedkunstneren og skulptøren Hans Holmen (1878-1958). Historielagets medlemmer har også egnede lokaler for kursvirksomhet innen ulike felt som treskjæring, veving og sist, men ikke minst slektsforskning. Hedrum historielag har en svært aktiv slektsforskergruppe, den mest aktive etter gruppen knyttet til senteret for slektsforskning på Nauen ved Tønsberg. Etter endt omvisning takket John Wallumrød på vegne av styret i Hof Historielag.

Ref. Anne K Høstmælingen

IMG_3523