Heierstadstua

Høringsuttalelsen fra Hof Historielag til prosjektleder Anitra Fossum ved Vestfold fylkeskommune:
Kommentar vedr. Heierstadstua:
 All vår lede har ført til glede.   For Hof historielag har det vært vondt å se på Heierstadstuas stadig dårligere forfatning opp gjennom åra. Stua, som var Vestfolds eldste bygning som sto på sin opprinnelige plass, var fredet, men det fulgte ikke penger med fredningen. I 2008 gjorde Riksantikvaren noe så sjeldent som å oppheve fredningen. Begrunnelsen var bygningens dårlige forfatning og at det var for lite originalt materiale igjen til å forsvare en istandsetting. Historielaget ante uråd – ville stua bare forsvinne og ingenting skje? Hof kommune har tapt flere av sine eldste bygninger p.g.a. pengemangel og liten interesse fra eiere og myndigheter. Dette har vært svært trist for oss og et stort tap for bygda. I denne saken hadde vi forståelse for at eierne av Heierstad syntes stua var en belastning der den sto i sin miserable forfatning. Fylkeskommunen fikk bevilget midler til å ta ned bygningen, registrere og lagre den samt å foreta utgravninger på og i tufta. Stua skulle lagres for bevaring av Slottsfjellmuseet. Dette kunne vi godta. I sommer har det blitt utført et formidabelt arbeide med huset og etterpå med tufta. Det har vært arrangert 2 åpne dager hvor publikum har fått innføring i prosessen og blitt informert om nye funn. Vi har lært at huset opprinnelig var 2 etasjes og staselig. Runer, potteskår og gamle brev er funnet. Utgravningene og funn ellers på gårdstunet har gitt oss ny viten – og nye spørsmål. Det har vært veldig spennende ! Dermed har rivingen av Heierstadstua ført til at ny kunnskap er skapt og huset har blitt tatt vare på. Da er vårt siste ønske for selve stua at den en dag kan bli oppført ved siden av sin gamle nabobygning Heierstadloftet som befinner seg på Slottsfjellmuseet i Tønsberg.
Hof historielag, Aud-Marit Lillehof.
Se filmklipp med Anny Westerhagen
Se et program om Heierstadstua i serien «Arven». Det er en serie programmer om kulturminnevern.  Leder av Kulturarv i Vestfold, Terje Gansum forteller.
Her er en liten bildeserie:

Denne bildekrusellen krever javaskript.

 

.