Historielagets høstmøte 2022

Styret i Hof Historielag ved Per Kristian Gurrik ønsket velkommen til årets høstmøte, og han ledet også kveldes møte. Salen på menighetshuset var nær fullsatt, med mellom 60 og 70 fremmøtte.

Første post på programmet var det kulturelle innslaget med tittelen «Ærlig og usminket» med to karer fra Sande, «to unge menn i satt alder», som de presenterte seg som. 

Svein Edvardsen fortalte, skrønte og leste tekster av Alf Prøysen fra samlingene «Onger er rare» og «Jinter je har møtt».  I samklang og i samsang med Hans Ludvigsen på trekkspill fikk vi høre gamle, tostemte kjente viser og revyviser, både svenske og norske. Etter en meget vellykket opptreden ble de to trubadurene takket og overrakt blomster.     

Neste innslag var lagsaker og medlemsinformasjon samt orientering om virksomheten i laget ved styret.

Kasserer John Wallumrød orienterte om økonomien i laget og om fremtidige inntekter og utgifter. I den forbindelse minnet han om at det ville komme en liten påminnelse om medlemskontingenten før årets julemøte, 1.desember. Når det gjaldt fremtidige utgifter, var det særlig prosjektet Lemmelåven som ble nevnt. Når bygget skal reises kommende år, må laget hyre inn eksterne krefter og dette vil medføre større utlegg enn tidligere.  John W orienterte også om det fullførte prosjektet Malmveien som ble høytidelig åpnet 18.juni i år. Han gjorde også rede for planene for videre vedlikehold av traseen og fordeling av ansvar for dette.

Per Arild Bergan, leder for redaksjonen i Hof-Minne informerte deretter om status for arbeidet med årets Hof-Minne, men uten å røpe noe av det konkrete innholdet i heftet. Det blir som ved tidligere utgivelser, et mangfold av ulike temaer fra ulike bidragsytere.   Prosjektleder for Lemmelåven, Ole Bertil Grennæs, fikk så ordet til en statusoppdatering for prosjektet Lemmelåven. Som nevnt blir neste år et spennende år med planlagt reisning av selve bygningskroppen. Årets arbeid har dreid seg mye om reparasjon og behandling av originale bygningsdeler samt tilvirkning av nye. Dugnadsinnsatsen har vært stor hittil, men kommende år blir nok mer krevende, når bygget skal reises med bruk av profesjonelle håndverkere.

Sekretær Anne K Høstmælingen orienterte om kulturminneregistreringen. De fleste av de 21 rodene har mange registreringer, men området Kolstad og Vike, øst for fylkesveien, mangler registreringer. Interesserte ble oppfordret til å kontakte styret for å gjøre en innsats her.

En oppfordring om å melde interesse til lagets valgkomite ble også formidlet.

Som siste innslag fikk Aud-Marit Lillehof ordet til orientering og omtale av den nye utgaven av Norske Gardsbruk. En rekke bøker er allerede utgitt for Vestfold. Bøkene om Botne og Hof utkommer i separate utgaver og ble varmt anbefalt.  

Enkel bevertning, loddsalg og trekning av gevinster som blomster, bøker og en kasse epler avrundet møtet. Det ble solgt lodder for kr 6520.   

Ref. AKH