Historielagets julemøte 2014

JulepyntReferat fra julemøtet i Hof Historielag,7. desember 2014 på personalrommet, Hof skole.

Program for kvelden:

Presentasjon, omtale og utlevering av årets Hof-Minne til medlemmene. Ekstra hefter kan kjøpes for de som måtte ønske det

Historisk quiz

Servering av gløgg, julekake og kaffe

Utlodning

Aud-Marit ønsket velkommen til årets julemøte, med vel 80 fremmøtte på Hof skoles personalrom. Heftene ble delt ut til medlemmene ved møtets begynnelse, og snart gikk praten ivrig rundt bordene. Heftekomiteens leder, Per Arild Bergan fikk ordet til en presentasjon av året hefte.

Årets hefte har artikler om mange ulike emner. I år som tidligere er det mange bidragsytere og disse ble behørig takket. Per Arild etterlyste også ved denne anledning bilder, ideer og stoff til kommende års hefte. Han nevnte bl.a. at man ønsker mer stoff om melkebukker eller melkeramper. Hovedtemaet i årets hefte er naturlig nok 1814 og grunnlovsjubileet. Tre artikler i heftet berører dette temaet. Han omtalte andre artikler, som historien om Rakel Seweriin, født på Eidsfoss og senere kjent rikspolitiker og deretter Geir Buans artikkel om sivil motstand og holdningskamp i Hof 1940 – 45.

Årets hefte inneholder tre artikler om barndomsminner fra Hof, ført i pennen av henholdsvis Arnulf Gurrik, Anders Rønneberg og Egil Kvilhaug. Reidun Nyhus’ artikkel om barneleker ble også behørig nevnt. Fra Hof-Minnes trofaste bidragsyter Audun Knappen er det også i år en artikkel om gårdsnavn i Hof, fint illustrert med hans egne foto. Siste artikkel i denne rekken kommer i 2015. Fra et medlem på godt over 90 år i Østfold, Asbjørn Larsen fikk redaksjonen i år tilsendt to artikler; en omhandler en nifs selvopplevd hendelse på Eidsfoss, en annen omtaler ødegården Sandvig på Eidsfoss. Per Arild avsluttet sin presentasjon med en oppsummering av årets arbeid med Hof-Minne og rettet en takk til alle bidragsytere og medhjelpere.

Leder takket i sin tur redaksjonskomiteen og overrakte blomster.

Aud-Marit omtalte og anbefalte Heierstadstuas historie som årets julegave. Boka er å få kjøpt hos styret for kr 250.

Historielaget hjemmeside var neste tema for leder. På lagets hjemmeside er det nå lagt ut over 300 kulturminneartikler. Riksantikvarens ‘Kulturminnesøk’ vil også etterhvert presentere Hofs kulturminner. Leder hilste fra prosjektleder Åse Marie Green. Årsmøtet i 2015 vil ha kulturminneregistreringsprosjektet som et av temaene. Om ca. et år vil arbeidet med registreringen være sluttført i første omgang. Hof Historielag har tatt på seg en kommunal oppgave, og det er spesielt i dag ifølge leder.

Avslutningsvis etterlyste leder personer med kunnskaper om og ferdigheter i transkribering av gotisk skrift. Det foreligger planer om å få transkribert Hofs eldste kirkebøker fra 1809 og dette er et arbeid som krever spesialkompetanse.

Kaffe og julekake samt utlodning var neste post på programmet og loddblokkene gikk unna i rekordfart og det ble solgt lodder for hele kr 9000 ifølge velinformerte kilder.

Litt julesang hører også med på julemøte, og Håvard Næss akkompagnerte på piano da forsamlingen stemte i med den tradisjonelle ‘Julekveldsvisa’ av Alf Prøysen.

Før starten på møtets quizsekvens, minnet leder på at folk måtte melde seg på turen til Røros i august. 30 er påmeldt, men minste antall påmeldte må være 36.

Quizlagene jobbet deretter intenst med de utdelte oppgavene og til tider var frustrasjonen påtagelig; quizen var en krevende øvelse denne gangen.  Spørsmålene omhandlet alt fra lokalhistorie og dialektord i Hof til spørsmål om Alf Prøysens liv og virke, 1814, litteratur, sangtekster, navnestatistikk og spørsmål fra Hof Historielags turer. Lagene kom i mål til slutt, og vinnerlaget med toppskår på 49 poeng ble belønnet med marsipangriser.

Aud-Marit avsluttet julemøtet med å takke de fremmøtte for bidrag og poengterte at 2014 hadde vært et storveis år for Hof, med kongebesøk og mere til.

Ref. Anne K Høstmælingen