Historielagets julemøte 2015

 

Referat fra julemøtet i Hof Historielag, søndag 6. desember 2015 på grendehuset Granly i Vassås.

Program for kvelden:

 

*Presentasjon, omtale og utlevering av årets Hof-Minne til medlemmene, og salg av ekstra hefter til de som måtte ønske det.

*Kjersti Jacobsen, arkeolog og prosjektleder, foredrar om Slaget på Nesjar i 1016.

*Servering av gløgg, julekake og kaffe.

*Utlodning.

Leder Aud-Marit Lillehof ønsket de vel 80 fremmøtte velkommen til det tidligere forsamlingshuset til ungdomslaget Frihug, nå grendehuset i Granly i Vassås.

Rekkefølgen på kveldens programposter ble noe endret, og Kjersti Jacobsen, arkeolog og prosjektleder, fikk ordet for å foredra om slaget på Nesjar i 1016. Hun presenterte seg selv som «slagfeltarkeolog», en betegnelse «funnet opp» i Vestfold av Terje Gansum i Kulturarv, i Vestfold fylkeskommune. Kulturarv har satset mye på formidling og Kjersti Jacobsen har tidligere vært engasjert og ansatt av Re kommune som arkeolog for å jobbe med slaget på Re. Nå er hun engasjert i et prosjekt i tilknytning til 1000 årsmarkeringen av slaget ved Nesjar, et stort og omfattende arbeid for den engasjerte arkeologen.

Mye arbeid er lagt ned for om mulig å tidfeste og stedfeste slagstedet og de historiske omstendighetene mer nøyaktig. Slaget på Nesjar i 1016 forandret Norge for alltid. Det er i 2016 1000 år siden dette store slaget, kanskje det største og mest avgjørende sjøslaget i vikingtida, nærmere bestemt palmesøndag 25.mars ved området Mølen og Værvågen, utenfor Helgeroa i Brunlanes. Snorre skriver at hærene møttes inne ved Grenmar, altså Grenlandsområdet. Selv om det ikke er håndfaste bevis for at det var her de møttes, peker dette området seg klart ut.

I slaget seiret Olav Haraldsson (Olav den hellige) over en rekke av de norske høvdingene ledet an av Svein Jarl. Etter slaget på Nesjar prøvde Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige å få herredømme over Norge. Det var et viktig steg i den lange prosessen mot kristningen og den endelige samlingen av Norge. Slaget markerer også slutt på vikingtid og inngang til middelalderen.

Målet med Nesjarprosjektet. Selve opptakten på markeringen av 1000 årsjubileet starter palmesøndag 2016. Det er planlagt reist et monument i området, 8 meter høyt og 12 meter langt, nærmere bestemt ved moloen i Helgeroa.  På samme måte som monumentet «Sverd i stein», reist ved slagstedet i Hafsfjord, vil monumentet som skal reises for å markere slaget ved Nesjar, der Olav Haraldsson «samlet Norge til et rike» i 1016, også kunne bli et kjent landemerke.

En rekke arrangementer er planlagt i forbindelse med prosjektet, kunne Kjersti Jacobsen fortelle. Et sagaspill, «Nesjarspillet» er tenkt fremført St. Hansaften 2016 i Helgeroa. Spillet er fullfinansiert og ferdig til oppføring. Den 29.juli 2016 er det planlagt en pilegrimsvandring. I tillegg skal det gis ut en populærvitenskapelig gavebok, samt avholdes et «slagseminar» som en del av prosjektet.

Etter en spørsmålsrunde med flere innspill fra tilhørerne, takket leder Aud-Marit foredragsholder Kjersti Jacobsen for et underholdene og interessant foredrag.

En hyggelig kaffepause med tradisjonell julemøteservering og loddsalg var neste post på programmet. Nestleder Stein Kvarme med gode medhjelpere stod for loddsalg og trekning. Loddsalget beløp seg til kr 7000.

Presentasjon og omtale av årets utgave av Hof-Minne stod heftekomiteens leder Per Arild Bergan for. Utvalgte artikler ble presentert og kommentert med utfyllende og forklarende kommentarer på en forbilledlig måte.

Heftekomiteens medlemmer ble takket for sitt arbeid med årets hefte og overrakt vakre juleblomster.

Hof Historielags første æresmedlem, Arne Lofsberg fikk deretter ordet for å fortelle om en gammel stilebok fra 1896 etter Torvald Adolf Martinius Gretteberg, fra Vassås. Den gamle stileboka hadde dukket opp på Nedre Hostvedt hos Halvdan Solberg, og Arne hadde den nå i sin forvaring. Han leste opp to stiler, skrevet av Torvald Gretteberg som 12 åring. Den første var en detaljert beskrivelse av skolevegen fra Vassås skole til Kleppan, den andre en fortelling om en haleløs rev. Det var en opplevelse for forsamlingen høre Arne lese fra den vesle, gamle stileboka.

Avslutningsvis orienterte Åse Marie Green om arbeidet med kulturminneregistreringen. Arbeidet er ikke sluttført, men det nærmer seg. Leder avsluttet deretter årets julemøte med julehilsen til alle fremmøtte.

Ref. Anne K Høstmælingen