Historielagets julemøte 2016

Referat fra julemøtet i Hof Historielag, søndag 4. desember 2016 på grendehuset Granly i Vassås.

Program for kvelden:

*Presentasjon, omtale og utlevering av årets Hof-Minne til medlemmene, og salg av ekstra hefter til de som måtte ønske det.

*Praktisk bruk av metallsøker i Hof ved Stein Kvarme

*Juleprat, julekos og julekake. Utlodning.

 

Leder Aud-Marit Lillehof ønsket de vel 80 fremmøtte velkommen til Granly i Vassås og åpnet stolt møtet med å bruke klubba fra Hof Sparebank fra 1886 som nå er i Hof Historielags eie. Tidligere har laget også blitt tiltrodd den gamle pengekista, skiltet, de første protokollene og bildene av bankens sjefer i runde trerammer.

Første post på programmet var presentasjon og omtale av årets utgave av Hof-Minne og ordet ble gitt til heftekomiteens leder, Per Arild Bergan. Han introduserte årets Hof-Minne ved å la fem godt voksne speidergutter; Jakob Fogstad, Arne Grønseth, Nils Stokke, John Wallumrød og Ole Bertil Grennæs fremføre speidersangen, som står omtalt i artikkelen «Speideraktivitet i Hof på 1950- og 60-tallet.» Et overraskende og festlig innslag som opptakt til omtalen av årets Hof-Minne. Utvalgte artikler ble deretter presentert og kommentert med utfyllende og forklarende kommentarer på en forbilledlig måte. Per Arild Bergan takket alle som hadde bidratt til årets hefte med artikler, bilder og illustrasjoner. Erna Borge ble takket for sine fine illustrasjoner til en rekke artikler i Hof-Minne de siste årene. Arnfinn Svendsen fikk også en spesiell takk for sitt arbeid med annonsene til heftet.

Leder Aud-Marit takket heftekomiteens medlemmer for arbeidet med årets hefte og overrakte vakre hvite roser.

Kasserer John Wallumrød ga deretter en orientering om kontingentinnbetalingen for inneværende år. Han informerte om at styret vil vurdere å gå tilbake til utsendelse av vanlige, gule giroer i 2017 da flere av medlemmene har savnet dette.

Neste post på programmet var ikke annonsert, men forsamlingen skjønte fort hva som var i gjære da ordet ble gitt til kultursjef Gert Olav Green fra Hof Kommune.

Han annonserte at hans ærend var å dele ut Hof kommunes kulturpris for 2016, og årets mottaker viste seg å være Hof Historielags leder, Aud-Marit Lillehof. Han innledet med å referere fra statuttene for utdelingen av prisen og ga deretter ordet til leder for utvalg for helse, kultur og oppvekst(HKO), Maren Njøs Kurdøl.

I sin tale til redegjorde hun for bakgrunnen for valget av årets prisvinner. I tillegg til sitt mangeårige og omfattende engasjement og lederverv i Hof Historielag har hun også vært aktivt med i Hof Idrettslag. Arrangementer som NM i Ski i 1984 og de senere årene i Hof Toppers ble nevnt. I tillegg har hun vært aktivt med i ledelsen av hoppgruppa i Hof IL. Hun har bidratt som guide på Eidsfoss, vært Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård og deltatt med utallige dugnadstimer på ulike arenaer og arrangementer i Eidsfoss. Avslutningsvis ble arbeidet med kulturminneregistreringsprosjektet i regi av Hof Historielag fremhevet som avgjørende i valget av årets prisvinner. Maren N. Kurdøl kalte det et av landets beste registreringsprosjekter, og hun overrakte deretter diplom, kunstgave og en vakker blomsterbukett til en overrasket, glad og rørt prisvinner. Utdelingen av prisen til Aud-Marit vakte stor begeistring og utløste stående applaus. En overrasket og smilende prisvinner takket for prisen og ga uttrykk for at hun fortsatt hadde et stort engasjement for bygdas historie og arbeidet i historielaget.

En svært hyggelig kaffepause med tradisjonell julemøteservering og loddsalg var neste post på programmet. Gode og faste medhjelpere stod for loddsalg og trekning ble foretatt på kjøkkenet med etterfølgende utdeling av gevinster; blomster, bøker og enda til spiselige ting. Loddsalget beløp seg til kr 7619.

Siste innslag på årets julemøte var en orientering om praktisk bruk av metallsøker i Hof ved nestleder Stein Kvarme. På en engasjerende og interessevekkende måte geleidet han forsamlingen ved hjelp av bilder og tekst ut på et for mange ukjent felt: Hvordan gå frem med metallsøker over ukjente områder for de som ønsker å utforske og lete etter skjulte skatter i grunnen? En metallsøker er som en liten radar og Stein viste først bilder av det mest brukte utstyret og henviste også til en internettside www.metallsøker.no.

Han fortalte deretter om egne erfaringer og funn i Hof; fra Voll, Haslestad, Rien, Vassås torvmyr og ved Sundbygårdene. Han viste bilder av ulike typer funn; gamle spiker (dogg), båtnagler, «grever» (nagler fra hestesko), blyplomper og gamle glassbiter. Stein K gjennomgikk også hvilke juridiske og etiske regler som gjelder for bruk av metallsøker. Det må ikke søkes på fredet grunn herunder områder rundt og ved gravhauger. Gjenstander fra før 1650 må leveres inn til offentlig myndighet. Det samme gjelder for mynter fra før 1650.  Det er viktig å spørre seg for og undersøke grundig før man begir seg ut i felten.

Leder Aud-Marit takket Stein for en interessant og spennende orientering. Hun avsluttet møtet med å ønske de fremmøtte god jul og godt nytt år.

Ref. Anne K Høstmælingen