Historielagets julemøte 2019

Referat fra julemøtet, torsdag 5.desember, kl.18.00 på Granly grendehus i Vassås

Program for kvelden:

  • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-Minne 2019 til medlemmene. Ekstra hefter kan kjøpes.
  • Medlemsinformasjon og enkel markering av at laget er 40 år i år.
  • Sandar Spellemannslag spiller og underholder. Det blir salg av boka «Folkemusikk i Vestfold». Hof Historielag ga økonomisk støtte til utgivelsen av boka i 2018.
  • Juleprat, bevertning og julekos. Utlodning.

Vel 90 fremmøtte hadde funnet veien Granly grendehus og årets julemøte. Gløgg og pepperkaker ble servert ved ankomst og lokalet ble raskt fylt opp.

Styret ved John Wallumrød og Anne K Høstmælingen ønsket velkommen og presenterte kveldens program. I anledning av en enkel markering av at Hof Historielag var 40 år i 2019, tok John og Anne Kristine forsamlingen med på en summarisk vandring i lagets historie gjennom disse 40 årene. Opptakten til Hof Historielags oppstart ble initiert av Jacob Westbye fra Lions Club i Hof og John refererte fra nedtegnelser som ble gjort i forbindelsen med stiftelsesmøtet 28.11.1979. Oppstarten fant sted på Samfunnshuset i Hof og 50 medlemmer meldte seg inn. Kontingenten var kr 20. Formålsparagraf og vedtekter kom på plass og her er lite endret siden da. Anne K leste lagets formålsparagraf og deretter navn på ledere i laget fra 1979 og frem til 2019. Videre fulgte en kort historikk fra lagets oppstart og deretter en oppsummering av lagets arbeid og aktiviteter i de 40 årene som har gått.

En kort sekvens med medlemsinfo og status for arbeidet i lagets styre fulgte deretter. Den første delen av programmet ble avrundet med gratulasjoner og blomsteroverrekkelse til lagets eldste æresmedlem, Sidsel Vagnild som nylig hadde fylt 90 år. Lagets medlem Ragnhild Brotnow meldte seg som kandidat til verv i styret etter høstmøtet, og hun fortjente også en blomst.

Julemøtets høydepunkt var opptreden av hele 10 musikere fra Sandar Spellemannslag. Svein Åkerholt, «gammel» Vassåsing og spellemann introduserte laget sitt og ga til beste en innholdsrik og humoristisk anlagtpresentasjon av programmet for kvelden. Han omtalte også bokverket Folkemusikken i Vestfold som medlemmer av laget står bak. Deretter fulgte en innholdsrik konsert som representerte det beste fra folkemusikken fra Vestfold. Både norske danser og europeiske danser var representert i utvalget. Ekstranumre ble også avspilt. Stor applaus til Sandar Spellemannslag og blomster til alle musikerne.

Leder i heftekomiteen, Per Arild Bergan presenterte årets Hof-Minne på sin sedvanlige grundige måte. Årets hefte, med et vidt spekter av temaer, fra Hof som mulig sentralsted i vikingtid til beretninger om innholdsrike levde liv i Hof ble omtalt. Medlemmene av heftekomiteen ble tradisjonen tro overrakt blomster, denne gangen av Heidi Kjøren på vegne av styret.

Deretter var det pause med utdeling og salg av årets Hof-Minne, servering av jubileumsbløtkake og kaffe etterfulgt av loddsalg. Det ble solgt lodder for kr 8275.

Gevinstutdeling etter loddtrekning og avsynging av Alf Prøysens julekveldsvise rundet av årets julemøte.