Høstmøte 2013

Referat fra medlemsmøte i Hof Historielag, torsdag 17. oktober, på skolens personalrom.

Styret i Hof Historielag inviterte medlemmene til høstmøte, torsdag 17. oktober. På programmet sto foredrag ved lokalhistoriker Audun Knappen om gårdsnavn i Hof etterfulgt av historisk quiz med lokalt og nasjonalt tilsnitt.

Oppmøtet var overveldende stort på en helt vanlig torsdagskveld i oktober. Leder Aud-Marit ønsket velkommen til vel 70 frammøtte og presenterte kveldens program. Ordet ble så gitt til kveldens foredragsholder. Han fortalte innledningsvis kort om sin bakgrunn som lektor i Drammensområdet, sin tilknytning til Hof og sin store interesse for historie og særlig lokalhistorie.  I tillegg til sitt virke som lektor i skoleverket har han vært aktiv som forfatter av lokalhistoriske bøker og artikler om Drammen og Buskerud.

Audun Knappen innledet sitt foredrag om gårdsnavn i Hof med å si at stedsnavn er de eldste kulturminner vi har, i tillegg er de slitesterke kulturminner i drift. Hans innfallsvinkel til temaet var navneklasser med kronologisk tilnærming.

Hans utgangspunkt og første stedsnavn var naturlig nok Hof, knyttet til Hov (helligdom) tempel. Den første klassen av gårdsnavn var usammensatte naturnavn som Voll, Berg, Eid og Hem.  Gårdsnavnene ble illustrert og fulgt av nye og vakre bilder som han nylig hadde tatt av alle gårdene han tok for seg i løpet av foredraget. I tillegg ble stedene påvist på kartutsnitt. De neste navneklassene som fulgte var – vin og -heim, deretter – land og -stad.  Videre fortalte han om gårdsnavn der navn på fugler og dyr var brukt i navnet. Navn på trær brukt i navn ble også nevnt. Personnavn og kallenavn på personer ga også opphav til gårdsnavn i tidligere tider. I tidlig middelalder, 1000- 1350, finner man mange usammensatte og sammensatte navn på rydningsgårder. Denne klassen av navn kalles – rudgårder og de var navn på rydningsgårder. Østfold har flest – rudnavn, Vestfold har 450.

En lydhør og interessert forsamling av mange meget lokalkjente tilhørere stilte spørsmål, supplerte og korrigerte foredragsholder der det var tvil om uttale eller geografisk beliggenhet.

Foredragsholder mottok en velfortjent applaus fra forsamlingen og blomster med takk fra leder Aud- Marit Lillehof.

Neste post på programmet var historisk quiz med lokalt og nasjonalt tilsnitt. Quizlag på 7-8 personer ble organisert og spørsmålsark ble delt ut til gruppene, og snart gikk praten livlig og ivrig rundt bordene. Gruppen som kalte seg Vikingene gikk av med seieren og skåret 27 av 41 mulige poeng.

Kaffe og kaker ble servert under det påfølgende loddsalget som innbrakte hele kr 6000. Flotte bøker og blomster var populære gevinster.

Avslutningsvis orienterte leder Aud-Marit om ny-opptrykk av slektsboka om ”Jørgen Loug Herstad og hans etterkommere”, av Ingeborg Bjerknes. Boka blir etter bestilling trykket opp for Hof Historielag og interesserte ble bedt om å melde sin interesse til laget. Det dreier seg om utgaven fra 1960.

I tillegg ble det opplyst om lanseringen av forfatter og historielagsmedlem Kim Hjardars nye bok, ”Vikingenes verden”.

Laget ønsker flere e-postadresser og liste ble sendt rundt. En hilsen fra Åse Marie Green, prosjektleder for kulturminneregistreringen, ble videreformidlet. Mange roder er klare og noen er nesten klare. Gamle bilder, særlig hverdagsbilder ble igjen etterlyst. Det er ønske om bilder av ”folk i arbe/ erbe ”, for å sitere leder.

Ref. Anne K. Høstmælingen