Høstmøte 2019

Referat fra høstmøte, torsdag 24.oktober kl.18.30 på Hallen i Eidsfoss

«Nei, å e’re du sier? Er’æ itte hime?»  Tidligere leder av Hof Historielag, Aud-Marit Lillehof kåserer over temaet Hof-dialekta. Dette er et tema en dialektgruppe i Hof Historielag arbeidet med for en god del år tilbake, men temaet er fortsatt aktuelt og spennende.

Heidi Kjøren ønsket de ca. 75 fremmøtte i Hallen velkommen. Hun fortalte litt om programmet og introdusert deretter kveldens foredragsholder, tidligere leder av Hof Historielag, Aud-Marit Lillehof.

Kveldens tema, Hof-dialekta, har engasjert og interessert mange i Hof-Historielag og især Aud-Marit i mange år. Hun vokste opp i et miljø, delvis i Hof og delvis på Eidsfoss hvor de aller fleste rundt henne brukte ord og uttrykk som vi kjenner som typiske for områdene i bygda, fra Vassås i syd til Eidsfoss i nord. Det kunne til dels være svært lokale varianter av enkelte ord. De kunne variere fra det ene bygdelaget til det andre. Aud-Marit ga til beste et svært interessant og tankevekkende foredrag om bruk av dialekt, status for de ulike dialektene og endring i folks holdning til bruk, både skriftlig og muntlig. Vikværsk er en fellesbetegnelse for de ulike dialektene som snakkes i Østfold, Vestfold og Telemark.  En rikholdig «ordliste» over dialektord ble gjennomgått og også forklart. Mange av uttrykkene var ukjente for mange, mens andre dro kjensel på dem. Flere av tilhørerne deltok med spørsmål og kommentarer og fortalte om ord og uttrykk som de kjente til fra sitt lokalområde. Som gode målbrukere av dialekt fra Vestfold ble nevnt Margareth Skjelbred og Dag Terje Andersen, henholdsvis fra Stokke og Lardal.

Aud-Marit ble takket med applaus og blomster.

Kaffe og kaker og utlodning sto så på programmet. Totalt 20 gevinster ble loddet ut; blomster, bøker fruktkurv og en hel eplekasse. Det ble solgt lodder for kr 7680.

Etter pausen var det tid for medlemsinfo. Leder av valgkomiteen, Eira Baastad orienterte om arbeidet med å rekruttere flere personer til styret i laget, og hun oppfordret interesserte til å ta kontakt med styret dersom de kunne tenke seg å delta.

Ordet ble deretter gitt til leder for prosjektet Lemmelåven, Ole Bertil Grennæs. Han orientert om status for prosjektet. Punktfeste for bygget er godkjent og byggesak for selve gjenreisingen er under behandling. Den økonomiske siden av prosjektet ble det også informert om. Han oppfordret interesserte til å melde seg til dugnadsinnsats når bygget etter hvert skal gjenreises på Voll hos Halvor Stokke.

Gert Olav Green orientert deretter om ny giv for Ødegårdsprosjektet i Vassås. Penger til oppfølging er bevilget fra kommunens side og det avklares hvordan prosjektet er tenkt videreutviklet i den nærmeste fremtid. Også her trengs det innsats fra flere for å rydde og klargjøre området for videre bruk,

Avslutningsvis orienterte Per K Gurrik om forberedelsene ifb. med markeringen av krigsjubileet i Holmestrand, 08.05. 2020. Temaet «Gutta på skauen i Hof og Sande» står i fokus for vårt lag, og flere interesserte deltar på de forberedende møtene. Nevnt ble også fellesarrangementet i Sande 8.12. på kommunelokalet i Sande, kalt «Historisk forbrødring» i forkant av kommunesammenslåingen med Sande i 2020. Fra Hof deltar Fred Nordseth og Astrid Bryde (for Kim Jardar) med foredrag om Eidsfoss og vikingtid.

Ref. Anne K H