Julemøte 2013

AdventslysReferat fra julemøtet i Hof Historielag, 5. desember 2013 på personalrommet, Hof skole.

Program for kvelden:

  • Presentasjon, omtale og utdeling av årets Hof-Minne til medlemmene. Salg av ekstra hefter.
  • Kulturminneregistreringsprosjektet v/ Åse Marie Green og Knut Svebakk-Johansen
  • Presentasjon og visning av Christian Erik Nordbys film om den historiske jernbanestrekningen Tønsberg-Eidsfoss.

På en mørk kveld med storm og kraftig blest ute ble mer enn 90 mennesker møtt med gratislodd, gløgg, pepperkaker og av en storfornøyd historielagsleder som ønsket velkommen til kveldens møte i fullsatt lokale.

Kveldens program ble presentert og deretter ble ordet gitt til Else Makloufi, leder for redaksjonen av Hof-Minne.

Årets utgave markerte naturlig nok stemmerettsjubileet 1913-2013 med en velskrevet artikkel av Per Arild Bergan, ”Kampen for kvinners stemmerett – også i Hof.” Videre ble to andre artikler spesielt omtalt; ”Gårdsnavn i Hof” og ”Tragedien på Eidsfoss ” av Audun Knappen. Trofaste bidragsytere som Else Marie Bache og Liv Argel bidro til årets utgave med erindringer fra egen oppvekst i Hof til like med den hjemvendte Hof-sokningen Alf Bjerke.

Medlemmene i redaksjonskomiteen ble takket og overrakt blomst av leder Aud-Marit. En spesiell takk ble rettet til Arnfinn Svendsen for hans mangeårige innsats i redaksjonskomiteen og for arbeidet med å få på plass de mange annonsene i årets hefte.

Torbjørn Rude ble takket for sin debut som guide for barnehagen i Hof på tur til de historiske områdene på Veset. Kim Jardars siste bok om vikinger ble overrakt som gave og til videre inspirasjon.

Neste post på programmet var en orientering om status for kulturminneregistreringsarbeidet ved Åse Marie Green og Knut Svebakk-Johansen. Ifølge prosjektleder Åse Marie er noen roder helt ferdige, med opptil 200 kulturminner, andre med 50. Et tidkrevende arbeid totalt sett som nok vil ta noe lenger tid enn først antatt da arbeidet ble påbegynt i 2010.

En bred presentasjon av kulturminner vil finne sted på et møte i begynnelsen av februar i 2014.

Bruk av riksantikvarens motor for kulturminnesøk ble demonstrert. Mange minner er fornminner fra før 1537, men nyere minner kommer til. Flere av Hofs nå nyregistrerte kulturminner i forbindelse med prosjektet er tilgjengelige og vi fikk se disse på skjerm med bilder og tekst. I kommentarfeltene kan folk gå inn og kommentere, supplere eller korrigere. Følgende ferdigregistrerte kulturminner ble vist fram: Hengebrua på Rød ved Eidsfoss, Teglverket på Åkerholt i Vassås, Smia i Dokka, Bensinstasjon i Hof og Hospits fra Hesthammerøya.

Else Makloufis minne Jønsvika, ble vist som eksempel på en fin tekst med angivelse av kilder. Mange av de frammøtte hadde kommentarer og supplerende informasjon til de ulike minnene som ble vist. Demonstrasjonen ga et nyttig innblikk i det pågående arbeidet og inspirasjon i det videre arbeidet med kulturminnene. Leder overrakte blomster og takket Åse Marie og Knut for en interessant og svært nyttig statusoppdatering.

Kaffe og julekaker ble servert og praten gikk livlig rundt bordene. Noen julesanger ble det også tid til.

Kveldens kulturelle innslag var ved Christian Erik Nordby. Han introdusert sin film om jernbanestrekningen Tønsberg-Eidsfoss som ”et 48 kilometer langt kulturminne.” Filmen åpnet med en hyldningssang til jernbanestrekningen som ble åpnet 18. oktober 1901. Mye av materialet til filmen var samlet inn allerede i 2001 i anledning hundreårsjubileet. Nå ble vi tatt med på en sammenhengende reise i jernbanehistorie fra Knappløkka stasjon i Tønsberg fram til endestasjonen på Eidsfoss. Christian Eriks kommentarer og bilder fra hans vandring på den gamle og historiske traseen var et fint supplement og en kontrast til de historiske filmklippene. Noen steder var synlige rester av banelegemet intakt, andre steder kunne man bare ane at det hadde gått en jernbane. En flott jernbanehistorisk dokumentasjon ledsaget av gode lydbilder, kommentarer og tidvis også fuglekvitter. Dette var Christian Erik Nordbys 4. film og samtlige har hatt premiere i historielagssammenheng.

Leder takket Christian Erik for hans iherdige arbeid med de verdifulle dokumentarfilmene og overrakte blomster.

Leder fikk også en velfortjent takk og blomst av John Wallumrød på vegne av styret i Hof Historielag.

Ref.

Anne K Høstmælingen