Kjell Andresen til minne

 

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at Kjell Andresen er gått bort. Som styremedlem i Hof Historielag har han med sin entusiasme og sine store kunnskaper tilført laget varige verdier. Hans hjertebarn var arbeidet med å dokumentere Ødegårdsanlegget i Vassås. Han var alltid overbevist om at det var denne gården som har gitt Vassåsbygda sitt navn. Han ble aldri trett av å vise interesserte rundt og forklare de ulike funksjoner i gårdsanlegget. Under 800 årsjubileet for våre to middelalderkirker deltok han aktivt i redaksjonskomiteen for jubileumsheftet.

I 2006 mottok han Vestfold fylkeskommunes kulturminnepris, og i 2008 også Hof kommunes kulturpris. Få har fortjent disse prisene bedre. Foruten å være en uvurderlig støttespiller ble han for oss i historielaget også en god venn.
Kjell vil alltid stå levende for oss med sin sørlandsdialekt, sin ustoppelige entusiasme, og sin vennlige, men beskjedne personlighet.
Våre tanker går til Åse Marie og familien.

For Hof Historielag
Sidsel Vagnild