Nyhetsbrev, mai 2014

Kjære medlemmer av Hof Historielag.

Årsmøtet ble avholdt 27. mars med ca. 52 frammøtte. Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og årsregnskap ble gjennomført i henhold til innkalling. Økonomien i laget er god og nye medlemmer kommer stadig til. Betalende medlemmer i 2013 var 234. Alle nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen i laget.

Styret har etter konstituering følgende sammensetning: Leder Aud-Marit Lillehof, nestleder Else Makloufi, kasserer John Wallumrød, sekretær Anne Kristine Høstmælingen. Styremedlemmer er Inger Rinde Hvål og Vidar Thormodsrud. Varamedlemmer er Per-Kristian Gurrik og Berit Nordby Pettersen. Hof Historielag er representert i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård v/Synnøve Fleischer med Kim Hjardar som vararepr. Vidar Thormodsrud er lagets repr. i Eidsfoss Industrihistoriske Samlinger. Per Arild Bergan er vararepr.

Informasjon til medlemmene: NB!! Ta vare på dette arket. Det kommer ikke flere skriftlige påminnelser.

 Innbetaling av medlemskontingent. Kontingenten pr. medlem er for 2014 endret til kr 200.  Beløpet på giroen som nå sendes ut kan endres dersom ledsager/ ektefelle/ samboer mangler. Kontingenten er som nevnt kr 200 pr. medlem.

Årets turer og arrangementer:

 «Bli kjent i bygda di»- tur, mandag 9.juni, 2. pinsedag, kl.12.30. Turen går til Skibergfjell og Bingtjennknatten. Frammøte og parkering ved Gausesetra kl.12.30. Prøv å avtale kjøre for å redusere antall biler.

Kjentmenn på turen blir Christian Erik Nordby og muligens også Olav Bjørnli. Turen er en halvdagstur. Utstyr dere med godt fottøy, mat og drikke. Ingen påmelding.

Torsdag 12. juni – Ut i det blå.

Torsdagskonsertene i samarbeid med Hof Historielag arrangerer tur til Sem Kirke, Billett kr 150.

Kirken er ferdig restaurert og har en spesiell plass nå i grunnlovsjubileet gjennom tilknytningen til Jarlsberg Hovedgård. Omvisning i Sem kirke om kirkens historie.

Etter omvisningen deltar vi på konsert i Tønsberg Domkirke, kl.19.30: Sommerkonsert med Domkirkens jentekor.

Vi kjører egne biler. Avreise fra Statoil kl.17.00. Dersom du har behov for kjøre, ta kontakt med Torbjørn Rude,

Tlf. 938 01 065.

Søndagstur til Hedrum Bygdetun, 31.august.

Omvisning på bygdetunet v/ Tor Bjørvik. Dette tar ca.1 time. Lokalt marked og gamle bygninger med rikholdige utstillinger av mange slag. Omvisning kr 25. Mulig å få kjøpt rømmegrøt, kaffe og vafler.

Vi kjører med egne biler. Avreise fra Statoil i Hof kl 12. Meld fra til Aud-Marit Lillehof tlf. 928 16 914 dersom du blir med. (NB! her er det nå blitt en liten endring i programmet: det er oppmøte kl 12 på Bygdetunet.)

 I år blir det ikke heldagstur slik vi pleier. Vi planlegger en større tur til neste år. Nærmere informasjon gis på høstmøtet.

NB! Husk å bruke Hof Historielags hjemmeside, https://hofhistorielag.com/

Der finner du vårt turprogram og dessuten mye annet spennende.

Spørsmål og henvendelser tas imot av leder for Hof Historielag: Aud-Marit Lillehof, 330 58 894 / 928 16 914 eller e-post: aud-m-li@online.no