Nyhetsbrev, oktober 2014

Høsten er her og det er møtetid og tid for hyggelige sammenkomster med kulturelle innslag og sosialt samvær .

Styret i Hof Historielag informerer i vedlagte medlemsskriv om to møter i høst, nærmere bestemt torsdag 23.oktober og søndag 7. desember. Merk datoene, tidspunktene og sted for møtene.

Høstmøte, torsdag 23.oktober kl 18.30 på Eidsfoss Hovedgård.

 Styret i Hof Historielag inviterer denne gangen medlemmene til Eidsfos Hovedgård til et møte som vi håper vil være både interessant og sosialt.

 • Vi får besøk av Peder von Cappelen i Kim Hjardars skikkelse, som overbringer en hilsen fra Eidsfos i 1814.
 • Videre vil Bodil Brøgger, leder i stiftelsen Eidsfos Hovedgård, fortelle om stiftelsens arbeid og om alle forbedringene som er utført den senere tid.
 • Den nye driveren på hovedgården, Helmut Hammerl vil presentere seg selv og sine planer for driften av

 

 • Eidsfos Hovedgård.
 • Leder Aud-Marit Lillehof orienterer om lagsaker.
 • Det blir servering av en enkel og god rett fra Eidsfos Hovedgårds kjøkken.
 • Hof Historielag spanderer mat, kaffe og te.

 

Julemøte, søndag 7.desember, kl 19.00 på Hof skoles personalrom

Program for kvelden:

 • Presentasjon, omtale og utlevering av årets Hof-Minne til medlemmene. Ekstra hefter kan kjøpes for de som måtte ønske det
 • Historisk quiz
 • Servering av gløgg, julekake og kaffe
 • Utlodning
 • Fri entré. Alle er hjertelig velkomne.

 

A