Pilegrimsvandring

Referat fra pilegrimsvandring med etterfølgende konsert i Hof kirke, 14.06.2015.

pilegrimsvandring1Søndag 14. juni ble det i regi av Vestfoldfestspillene, Menighetsrådet, Kulturkontoret og Hof Historielag arrangert en pilegrimsvandring fra Haugestad gård til Hof kirke etterfulgt av en konsert inne i kirken.

Den historiske vandringen samlet mange mennesker, rundt 100, på gården Haugestad, utgangspunktet for pilegrimsvandringen. Leder for Menighetsrådet, Åse Marie Green ønsket velkommen på vegne av Hof kirkelige fellesråd og Hof Historielag og takket med blomster til vertskapet på Haugestad for at vandringen fikk starte der. Anitra Fossum, arkeolog og Eivind Luthen fra Pilegrimsfellesskapet St. Jacob var ansvarlige for den faghistoriske delen av arrangementet. Luthen sa at han skulle ta oss med på en reise fra Frøya til Maria. Historielagsmedlem Torbjørn Rude, iført tidsriktig pilegrimsdrakt bidro også til å sette forsamlingen i rett stemning for en pilegrimsvandring.

Anitra Fossum startet ved å vise fram noen av de i alt 40 gravhaugene ved denne gården alene. I Hof er det registrert 243 gravhauger. Totalt i Vestfold skal det være 4580. Gravfeltet på Haugestad er et ættegravsted og gravhaugene forteller om ættens opprinnelse. Anitra Fossum understreket at gravhaugene fungerte som signaler til omgivelsene om eiendomsforhold og hevd på området der haugene var lagt. Mange historier og fortellinger er knyttet til gravhauger og gravsteder. Eivind Luthen pekte på at gravhaugene ikke bare var gravhauger, men også kultsteder.

Veien følget vandret, fra Haugestad gård til Hof kirke, er den gamle bygde -og kirkeveien i Hof. Langs denne veien er det også funnet såkalte hulveier, dype søkk i skogbunnen som vitner om stor ferdsel i gamle dager. Eivind Luthen og Anitra Fossum supplerte hverandre godt på hvert sitt felt med humor og vidd. Luthen la vekt på pilegrimstradisjonen fra Sigurd Jorsalfare fram til vår tids pilegrimer som drar til Santiago de Compostella i Spania. Alle de kjente religionene har sin tradisjon, avsluttet han.

Lisbeth på lur

Et flott musikalsk innslag under vandringen var Lisbeth Wikes spill på neverlur påpilegrimsvandring3 toppen av Brekka, like ved hulveien. Siste stopp før Hof kirke var det enorme eiketreet på kirkegården.

Vel framme ved kirken ble vandrerne traktert med en kald og svært velsmakende rabarbrasuppe, tilberedt av Ragnhild Bjørge fra Vassås. Kaffe og litt å bite i var det også. Serveringen stod Hof Historielag for.

Konserten i Hof kirke i regi av Vestfoldfestspillene hadde trukket mange tilhørere til bygda og knapt et sete var ledig. På programmet stod framførelse av tradisjonsmusikk ved sangeren Kirsten Bråthen Berg i samarbeid med musikere mest kjent for andre musikkformer, deriblant Arild Andersen på bass, Bendik Hofseth på saksofon, Paolo Vinaccia på perkusjon og Hans Mathisen på gitar. Et høydepunkt var fremførelsen av folkevisa «Kong David, Solfagre og Ormekongen». Samspillet mellom musikerne og sangeren og samspillet mellom ulike musikkformer ble godt mottatt av publikummet i kirken.

Referent: A.K. Høstmælingen

Foto: S. Kvarme