Ramnes kirke

Referat fra arrangementet «Ut på tur med Torsdagskonsertene», torsdag 28.mai, 2015.

Ramnes kirke
(foto: Re kirkelige fellesråd)

Årets tur gikk til Ramnes kirke. 25 fremmøtte reiste i privatbiler til den gamle steinkirken fra 1100-tallet, i hjertet av Re kommune. Arrangementet var et samarbeide mellom Hof kommune, Kirkelig fellesråd og Hof Historielag. Leder for Hof kirkelige fellesråd, Åse Marie Green ønsket velkommen og takket organisten for hans framføring av åpningsspill, preludium i C-dur av Bach. Kirkevergen i Re, Per Andreassen innviet forsamlingen i kirkens og områdets historie og viste deretter en kortfilm om slaget på Re. Dette tilsammen ble en interessant og god historisk sekvens før selve konserten. Inventaret i kirken, både døpefonten, med font fra Gotland, samt prekestolen og altertavla ble behørig omtalt. Altertavla var fra 1698 og det tok etter sigende 30 år å få den ferdig. Kirkevergen ble takket for sin gode historiske orientering.

Minikonserten som fulgte var ved Hof hornmusikk, nærmere bestemt en sekstett, bestående av seks dyktige musikere med sin dirigent Reinulf Kjeldsberg. Lisbeth Wike fremførte en solo på lur, et stykke av Storbekken. På programmet for stod bl.a. en svensk folketone, «Bre dina vida vingar,» den engelske hymnen «Amazing grace», et utdrag av «Finlandia» av Jean Sibelius og deretter «Der feste Burg» av Martin Luther. «O, bli hos meg» av WP Monk og «Day of rest» av J W Elliot stod sist på programmet før organisten, Andrew Fothringham avsluttet kvelden med «Fuge» av Bach.

Hof hornmusikk ble overrakt blomster og behørig takket av Åse Marie Green.

Referent: A.K. Høstmælingen

.