Referat fra Historielagets høstmøte 2014

Lys i mørketidStyret i Hof Historielag inviterte medlemmene torsdag 23.10. 14 kl. 18.30, til Eidsfos Hovedgård til et høstmøte med historisk og sosialt innhold.

Leder Aud-Marit ønsket velkommen og takket for frammøte til i overkant 100 mennesker som hadde fått plass i hvitsalen og tilstøtende rom. Innledningsvis meddelte hun at Hanne Schwartz, tidligere leder for Stiftelsen Eidsfos Hovedgård gikk bort 17.oktober, etter lengre tids sykdom.

Leder fortalte om de ulike portrettene av personer på veggene i hvitsalen. Alle knyttet til Eidsfos Verk og Eidsfos Hovedgårds historie.  Marie Cappelen, født Klein og Peder von Cappelens portretter henger begge i hvitsalen. De bygget det herskaplige Austad i Drammen, som var ferdig i 1808, men de bodde mest på Eidsfoss om sommeren og utbedret Bergstien til kjørevei i denne perioden.  Nevnt ble også at Madame Cappelen var den første kvinne i sin tid som publiserte et vitenskapelig verk, en flora. Hun sto også bak utformingen av hagen slik vi kjenner den i dag, den såkalte parterrehagen. Eidsfoss Hovedgård ble fredet i 1923 av riksantikvar Harry Fett og har vært en stiftelse siden 1990. Syv ulike eiere var med i stiftelsen i starten, men nå er det fem. Mye dugnadsarbeid legges årlig ned på hovedgården og leder nevnte spesielt flere som har bidratt i så måte, bl.a. anleggsgartner Tone Almehagen.

Peder von Cappelen i Kim Hjardars skikkelse, gjorde deretter entré og skrudde tiden tilbake til 1814. Han fortalte om den betydning Eidsfos Hovedgård hadde i det historiske året. En festlig og interessant markering av grunnlovsjubiléet.

Bodil Brøgger, leder i stiftelsen Eidsfos Hovedgård, foredro om stiftelsens arbeid og om alle forbedringene som er utført på hovedgården den senere tid. Hovedgården ble antageligvis påbegynt i 1740 og ble bygget av Fredrik Ferdinand Hausmann. Bygningen har en lang og interessant historie og ulike eiere foretok bygningsmessige endringer og tilpasninger. I 1892 delte to familier hovedbygningen, men i 1897 var det igjen en familiebolig. Etter 1960 har bygningen stort sett vært slik den er i dag. Hovedgårdens historie er dokumentert gjennom branntakster, skifter, brev, malerier, foto og auksjonsplakater. Bodil Brøgger avsluttet med å omtale de siste og store arbeidene som har vært utført på hovedgården. Spisestuen, peisestuen, røkeværelset (Majorens rom) og sist, men ikke minst den prektige hvitsalen er nå er satt fint i stand. Pipene er renovert, ovnene er reparert og det er satt inn nye innervinduer. Mest kostbart har vært arbeidet med gulv, kjeller og krypkjeller. Renessansehagen er utbedret og fire kvarterer er ferdig restaurert.

Inneværende år har det vært utført arbeider i kavalerfløyen, i gartner Andersens leilighet og i             « Galleriet». Mye arbeid gjenstår og behovet for flere frivillige er stort, ifølge Bodil Brøgger.

Hovedgården har fått ny driver av selskapslokalene og Helmut Hammerl  presenterte  seg selv og sine planer for driften av Eidsfos Hovedgård. Den nye driveren, opprinnelig fra Østerrike, har en allsidig bakgrunn som kokk og konditor og han ga et meget godt inntrykk.

Det ble så servering av en god høstsuppe med tilbehør og deretter kaffe. Historielaget spanderte det velsmakende måltidet.

Kveldens siste post på programmet var en rekke lagsaker. Aud-Marit omtalte og anbefalte varmt den nylig publiserte boka Heierstadstuas historie til de fremmøtte. Hof Historielag har fått restopplaget av boka som selges for kr 250. En fin gavebok til jul, mente hun. Hun minnet om høstens videre program:

-Torsdagskonserten, 30.oktober i Hof kirke med foredrag om 1814 ved Karsten Alnæs og musikalske innslag ved Cecilie Schilling, sopran og Synnøve Solberg, piano.

-Årets julemøte, søndag 7. desember med utdeling av årets Hof-Minne sto også på minnelista.

-Historielagets planlagte tur til Røros med ‘Spelet Elden’ ble presentert, og mange meldte sin interesse. Informasjon om program for turen ble delt ut i salen.

Ref.

Anne Kristne Høstmælingen