Tur til Efteløt kirke

Tur i samarbeid med Torsdagskonsertene, 9. juni 2022

Årets «Ut i det blå!» var et besøk i Efteløt kirke, hovedkirke i Sandsvær prestegjeld og en av de eldste i Tunsberg bispedømme. Invitasjon var sendt til medlemmene i Hof Historielag i samarbeid med Torsdagskonsertene. 16 personer fra Hof samkjørte og besøkte Efteløt kirke 9. juni, der de fikk en orientering om selve kirken og omgivelsene rundt.

Efteløt kirke er en langkirke i romansk stil fra ca.1184, med murer av naturstein som er opp til 1 meter tykke. «Kirken er en middelalderkirke viet til «Sancte Marie et sancti Johannis baptiste» (dvs. jomfru Maria og Johannes døperen) ifølge biskop Eysteins jordebok.1)

Kirken var i privat eie fra 1723 til den ble kommunens eiendom 1873. I 1876, 3 år etter at kirken var blitt kjøpt av kommunen, gjennomgikk den en omfattende forandring.

I 1905 ble det gjennomført en del reparasjoner, og i 1906 ble det gamle, vakre steingjerdet som omkranset kirken, knust til pukkstein og brukt på veianlegget nordover til Volden. I 1953 ble kirken restaurert innvendig. Ved ombyggingen ble det gamle alterbordet av stein brukt som trappestein, og foran den vestre inngangsdøra ble en gravstein over prestekonen Live Nielsdatter brukt som trappestein. Som en kan skjønne, ble disse senere restaureringene utført lite pietetsfullt og var mye omdiskutert i sin tid.

Etter orienteringen og omvisningen ga kantor Tormod Øvrum en konsert på kirkens nye orgel.

Åse Marie Green og Anne Kristine Høstmælingen

Kilde:

1) https://norgeskirker.no/wiki/Efteløt_kirke