Tur til Kjenna og Hovåsen

Mot Hovåsen
Mot Hovåsen

”Bli kjent i bygda di ”-tur, 2. pinsedag, mandag 20.mai 2013.
Historielagets tur, opprinnelig planlagt til Skibergfjell og Vestfjellet ble endret til Kjenna og Hovåsen /Hammerborgåsen. 29 spreke turdeltagere hadde møtt fram ved renseanlegget i Vassbotn der leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til årets pinsetur. Været var ikke det aller beste, litt overskyet og regntungt, men det var oppholdsvær fram til kort etter kl.15. Vi fikk litt småregn på turen ned fra Hovåsen.
Christan Erik Nordby og Arild Bergli Olsen, begge to med stor lokalkunnskap fra sine barndomstrakter var med som kjentmenn. Andre turdeltakere var også godt lokalkjente og bidro med historier og kunnskap om området. Ved oppstart fra Vassbotn ble vi orientert om hoppbakkene Sagkollen og Langbråtan og fikk sågar vite at det var en kar fra Hvittingfoss som hadde bakkerekorden på 54 meter. Det ble også fortalt om fotballbanen nær ved og huset ”Lappestad”, bygget av rivningsmaterialer fra Fattighuset (bygget i 1905) og andre ulike bygg i området. Huset ble revet i 1991. Fotballgutta brukte uthuset ved Lappestad til garderobe. Vi fikk påvist hvor gården Vassbotn lå i tidligere tider, på motsatt side av renseanlegget. Følget tok veien videre opp Kjennaveien, langs Kjennabekken og forbi ”potetløkka”, der det ble dyrket poteter og grønnsaker under siste krig. Christian Erik Nordby fortalte om en tidligere skytterbane anlagt i 1905. Hans bestefar hadde vært primus motor og mange geværer av typen Krag-Jørgensen ble kjøpt inn til skytterlaget. Det var spennende tider.
Vi gjorde flere stopp underveis og det ble fortalt om steder som Gastholtet, Ulrusbakken og Stordalen. Gamle malmveier fra tidligere tider hadde fått hard medfart under uværet 6.08.2012. 200 år gamle veier var blitt skylt vekk.
Vi stoppet senere ved skillet til Skriverberget og Hesthammersetra. Store steinkonstruksjoner benyttet som tjæreovner ble påvist.
Vi kom etter hvert til stedene der Søndre og Øvre Kjenna gård tidligere hadde ligget. Murer etter uthuset, brønnen, våningshuset og veien lå nå i ruiner.
Følget fortsatte så mot Hammerborgåsen eller Hovåsen og vi passerte Storåsen, dikterbua til Nils Karlsen.
Etter en frisk tur mot toppen hadde vi en velfortjent mat- og kafferast.
Leder Aud-Marit orienterte om ” treprosjektet”. Vi ble oppfordret til å ta bilder av spesielle trær, gjerne sjeldne, gamle eller store; trær det knytter seg hendelser eller spesielle historier til.
Fra toppen hadde vi et flott skue over området nedenunder og Arild Bergli Olsen viste oss stedene Øvre og Nedre Hovåsen som han hadde nær tilknytning til.
På slutten av turen delte følget seg. En del tok følge med leder Aud-Marit som tok en ekstra tur om Hurta, mens de øvrige tok strake veien mot parkeringsplassen ved Bollerud.
Ref. Anne K H