Åpning av Malmveien

Den offisielle åpningen av Malmveien, 18. juni 2022.

Skoger og Konnerud Historielag og Hof Historielag har i de siste årene, etter oppstarten i 2016 /2017, samarbeidet om et prosjekt med formål å rekonstruere en over 300 år gammel

transportvei mellom Konnerud og Eidsfoss. I en 30-årsperiode ble det vinterstid kjørt malm fra Nikkerud gruver på Konnerud over Vestskauen til Eidsfos Verk i Hof. Etter utallige dugnadstimer ute i skog og mark er traséen nå merket med kart, skilter, piler, QR-kode, og den er GPS-registrert.

Lørdag 18. juni 2022 kl. 13.00 var det tillyst og annonsert offisiell åpning sammen med Drammen- og Omegn Turistforening og andre inviterte lag og foreninger. Fra Hofs side hadde ca. 40 fremmøtte samlet seg til samkjøring med privatbiler fra Thorrud camping til Skulkerud i god regi av Hans Peter Fleischer.

Boplassen Skulkerudvar utpekt og leid til sentral «landingsplass» med hvile og rast, informasjon om Malmveien, Skulkerud og Eidsfos Verk.  Skoger og Konnerud Historielag sto for salg av kaffe, pølser og mineralvann.

Boplassen Skulkerud.

Den offisielle åpningen startet kl.13, og sentrale personer i Skoger og Konnerud Historielag, Jan Sundby Ekeberg og Hanne Fretheim, ønsket velkommen. De ledet festarrangementet på et fullsatt tun med folk fra Drammen og Konnerudområdet og fra Hof. Seremoni med snorklipping og velvalgte ord sto leder Hanne for, iført bunad for anledningen.

Hanne Fretheim ønsket alle velkommen til Skulkerud.

Stein Erik Bjørnerud, Arnfinn Bråthen og Knut Lehn fra Konnerudkanten underholdt på gitar og trekkspill under seansen. Informasjon om Skulkerud og litt om historien til stedet ble formidlet av Erik Bjørløw-Larsen og Tom Hayden fra Malmveikomiteen. 

Musikerne (fra venstre) Stein Erik Bjørnerud, Knut Lehn og Arnfinn Bråthen sto for den musikalske underholdningen.

Deretter fulgte et innholdsrikt og flott foredrag om Malmveien, ført i pennen og fremført av Per Runar Thoresen.1) Fred Nordseth ga deretter til beste et foredrag om Eidsfos Verk.     

Sentrale personer i prosjektet har vært: Jan Sundby Ekeberg, Gunnar Wam og Jon Halden fra Skoger og Konnerud Historielag. Hans Myhre, Tom Hayden, Per Runar Thoresen og Erik Bjørløw-Larsen fra Malmveikomiteen. Fra Hof Historielag har Hans Peter Fleischer, John Wallumrød, Arild Bergli Olsen og Per Hallerud deltatt.   

Det ble overrakt blomster med velfortjent takk til de som hadde deltatt i prosjektet med Malmveien. Tidligere leder i Hof Historielag, Aud-Marit Lillehof, hilste på vegne av laget og takket for godt samarbeid med Skoger og Konnerud Historielag.  

Etter avslutning av den offisielle åpningen av Malmveien på Skulkerud, var det tilbud om guidet vandring til Thorrud ved Eikern (ca. 9 km) for de som ikke var avhengige av retur med privatbilene. 33 var med på returen med Hans Peter Fleischer som veiviser. 

                                                                                Anne Kristine Høstmælingen

  1. Dette foredraget holdt av Per Runar Thoresen kan leses her: Malmveien,