Gaver fra banken

Banken i Hof, DNBs filial ble lagt ned 27. mars, og har gitt gamle dokumenter, bilder, bankens gamle skilt merket Hof Sparebank og ikke minst, den Backerske pengekisten i gave til Hof Historielag. Den store regnemaskinen er gave etter Per S. Goverud. Gavene vil bli oppbevart i Hof Historielags arkiv som befinner seg i bankens tidligere lokaler og hvelv. Skiltet, pengekisten og diverse er utstilt på biblioteket.

 

Feil i Hof-Minne 2012

Vi har oppdaget feil i innbindingen. Noen hefter mangler sider (9-16) og er heftet feil fra trykkeriet.

Har du vært så uheldig å få et slikt hefte, så si i fra til medlemmer av styret. Du vil selvfølgelig få et nytt. Vi vil gjerne prøve å få oversikt over hvor mange hefter det gjelder før vi tar kontakt med trykkeriet.

Bibliografi: litteratur om Hof kommune

BIBLIOGRAFI OVER LITTERATUR OM HOF KOMMUNE  – pdf-format.

Med opphavskvinnens tillatelse  presenteres Åsa Ringborgs hovedoppgave fra 2006 i pdf-format. Vi regner med at flere vil finne dette både interessant og nyttig.

Fra innledningen:

Hensikten med bibliografien er å samle litteratur skrevet om Hof kommune gjennom tidene. Den er tenkt å være et hjelpemidde for bl. a. skoleelever som lager prosjektarbeider om sitt lokalmiljø, samt for andre som er interessert i å vite hva som er skrevet om lokalsamfunnet Hof.