Historielagets julemøte 2022

Referat fra julemøtet, torsdag 1. desember 2022, kl.18.30 på Hof Menighetshus.

Styret i Hof Historielag ved Heidi Kjøren ønsket de vel 70 fremmøtte velkommen med servering av gløgg og pepperkaker til årets tradisjonelle julemøte, denne gangen på Hof Menighetshus.

Deretter ble julemøtets program presentert, også av Heidi Kjøren. Kveldens kulturelle innslag var foredrag ved Kim Hjardar, deretter presentasjon og omtale av årets Hof-Minne etterfulgt av kaffepause med utdeling av årets hefte til medlemmene. Utlodning av bøker, blomster og noen overraskelser var siste post på programmet.

Kveldens foredragsholder Kim Hjardar, lektor og historiker og velkjent ekspert på vikingtid og kulturvern fikk deretter ordet. Han introduserte seg selv og temaet for foredraget «Gravhauger i Hof».   

Han understreket innledningsvis at av Hofs mange og ulike gravhauger fra yngre jernalder ca. år 600-1050, i all hovedsak lokalisert i Hof og Vassås, er det pr. i dag registrert hele 430. Opprinnelig må det ha vært mange flere. Arbeidet med slike registreringer har pågått over lengre tid og han viste til tidligere arbeider og undersøkelser foretatt av Eva Nissen Fett i 1931 og en rapport over registrering av 222 gravhauger av A.W. Brøgger i 1943.

Kim Hjardar tok forsamlingen med på en svært interessant og innholdsrik «reise» i Hofs historie hvor han påpekte at Hof kan ha vært en sentralplass for kultisk og politisk aktivitet. Det har vært mange ulike hov og kultplasser i Hof og mange stedsnavn henspiller på førkristen kult og sentralfunksjoner. Gravhaugenes betydning og utforming og gravskikker i vikingtid ble godt illustrert ved kart og skisser.  Et detaljert kart over deler av områdene mellom Hovland og Rønneberg merket med gravfelt og tapte gravfelt illustrerte godt det store tilfanget av gravrøyser, gravhauger og gravfelt i Hof. Detaljerte lister over ulike gravfunn, som sverd, spyd og spydspisser, økser, kniver, spenner og spinnelodd ble kommentert. Kjente og godt omtalte funnsteder Hof er Rønneberg, «Kongshaugen» på Nedre Haugestad og Østby. 

Avslutningsvis ble området Hem, egentlig Odins heim, omtalt i forbindelse med temaet automatisk fredede kulturminner. Se Kim Hjardars presentasjon

 Ragnhild Brotnow takket Kim Hjardar for et svært aktuelt og innholdsrikt foredrag og overrakte blomster på vegne av styret.

Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-Minne 2022 til medlemmene stod som neste post på programmet. Leder i heftekomiteen, Per Arild Bergan, presenterte årets Hof-Minne på sin sedvanlige grundige og ledige måte. Årets hefte, også i år med et vidt spekter av temaer ble omtalt. Medlemmene av heftekomiteen ble tradisjonen tro overrakt blomster av Ragnhild Brotnow på vegne av styret. Kasserer John Wallumrød overrasket Per Arild Bergan med en ekstra oppmerksomhet for hans mangeårige og solide innsats som leder for heftekomiteen.    

Deretter var det pause med utdeling og salg av årets Hof-Minne, servering av julekake og kaffe etterfulgt av loddsalg. Det ble solgt lodder for hele kr 8500. Til julemøtet hadde kasserer også i år ordnet med mulighetene til å bruke Vipps, og det var en ubetinget fordel for loddsalg og for ekstrasalg av hefter. Gevinstutdeling av blomster, bøker, litt godsaker og en stor og innholdsrik fruktkurv fra Kiwi ble etterfulgt av ønske om en god jul til alle fremmøtte til årets julemøte. 

Ref. Anne K H