Regnemaskiner

Den største regnemaskinen er gave etter Per S. Goverud