Tur til Tjølling 29.05.13

Tjølling kirke
Tjølling kirke

16 mennesker var med på turen som ble arrangert av Torsdagskonsertene og Historielaget  i samarbeid. Kl 16.30 reiste vi med personbiler fra Hof til Tjølling kirke. Her fikk vi en fin omvisning av kirketjener Liv Hellenes.

Tjølling kirke ble reist en gang tidlig på 1100-tallet som en romansk basilika – den eneste av denne typen i Vestfold utenom Tønsberg. Kirken er flere ganger blitt ombygd. Første gang etter en brann i 1360-årene. Et kraftig jordskjelv i 1755 gjorde igjen stor skade på kirkebygget. Kirken ble gjenreist i 1760-årene, og en ny og omfattende restaurering 1860-61 ga kirken sitt nåværende utseende.

Kirken har et inventar som viser ulike epoker i europeisk stilhistorie. Både renessansen, barokken og rokokkoen gjenfinnes i kirkens inventar. På kirkens østvegg er innmurt et vakkert keltisk kors. På sakristiets yttervegg finnes et solur fra 1691. Altertavlen er fra 1632 og prekestolen fra 1598. Kirken har en vakker Nøstetangen-lysekrone fra 1757, et særpreget dåpshus fra 1700-tallet, Chr.IV’s bibelutgave fra 1633, og  vakker glassmosaikk i et av vinduene.

Etter omvisningen fikk vi en orientering om orgelet og en nydelig liten orgelkonsert med Bachs vakre musikk av organist Halvard Brattvoll.

Etter konserten gikk vi over veien til Tjølling prestegård. Her ble vi møtt av Tjølling Historielags leder Edgar Skow. Siden været ikke var det beste var det hyggelig å bli invitert inn i Borgerstuen; det første kommunestyrelokalet i Tjølling. Her nøt vi medbrakt kaffe og niste, mens lederen fortalte om Tjølling, Prestegårdstunet og Tjølling Historielags mange aktiviteter.

Kirken ligger på et sted som i middelalderen har vært et lokalt maktsentrum for søndre Vestfold. Gården Huseby ligger nær ved. Stedet var trolig en hedensk helligdom i førkristen tid. Man regner med at det er en sammenheng mellom denne gården og markedsplassen Kaupang som trolig var Norges første by.

Prestegårdstunet består av hovedbygning fra 1805, borgerstue fra 1837, driftsbygning og vognskjul. Bygningene er samlet rundt et firkant-tun som ble fredet i 1991.

Av Larvik kommune har Tjølling Historielag fått disponere Borgerstua, låven og vognskjulet og har på dugnad lagt ned et stort arbeid i restaurering og vedlikehold i samarbeid med byggmester og kommunen. I 2012 åpnet det nye steinindustrimuseet som laget har installert i den tidligere potetkjelleren, basert på gjenstander og elementer fra steinindustriutstillingen som tidligere sto på Larvik Museum.

Etter kaffen fikk vi omvisning i det fine steinindustrimuseet. Vi var på låven og i vognskjulet med den store, flotte bygdesamlingen med bl. a. jordbruk- og håndverksredskaper, husholdningsutstyr, tekstiler, sportsutstyr, skolemuseum osv. I vognskjulet hadde Tjølling Historielag god plass til møterom til lagets medlemsmøter.

Det ble en fin og hyggelig kveldstur.