Tjølling kirkes gamle bibel

Chr.IVs Bibelutgave fra 1633