Tur til Hafsrud-området 24.mai 2010.

Historielagets «Bli kjent i bygda»-tur gikk i år til Hafsrud-området.

Turen fikk god oppslutning; nær 80  mennesker møtte opp.  Området var ukjent for de fleste, men vi hadde en dyktig guide i Ole Thorvald Nordby. Turen startet nær det nye trafoanlegget, hvor vi fikk en orientering om anlegget og om traktene vi skulle rusle i.  Nordby tok oss deretter med på en vandring på gamle veier som med spisepause tok ca 4,5 time. Mot eiendomsdelet til Herstad fikk vi se spor etter en gammel gruve, etablert i 1915. Vi vandret videre til tufter etter husmannsplassene Damenga, Skaugbråten, Rønningen og Røyamyr. Flere kunne bidra med fakta, historier og anekdoter om plassene og de som bebodde dem. Etter spisepausen gikk turen til Rivelsrudskolen og til hustufter etter plassene Hagan og Brantestua. Til slutt fikk de som ønsket det se Nordbys fine samling av gamle gårdsredskap.