Gamle toner fra Hof

På Vestfold fylkesarkivs sider kan du bl.a. høre en  snutt av «Vikevalsen» spilt av Anders Løvås på torader eller «Klunkern» av Anton Svendsen Myrvoll.

Dette materialet er samlet inn på begynnelsen av 80-tallet. Les mer her . Med Windows media player kan du høre lydfilene.

Om Svendsen Myrvoll skriver Andreas Nøkleby:
”Anton tilbrakte mange av sine leveår til sjøs, dels som sjømann, dels som hvalfanger. På hvalfangst hadde han rederens tillatelse til å kjøpe de instrumenter han ville, og ledet musikkorps ombord. I 1940 fikk han et stipendium og samlet cirka 100 danser som er levert til Norsk musikksamling i Oslo”.
(Sitat er hentet fra Hof-Minne 2002)