Lemmelåven

Hof historielag har i lengre tid jobbet for å redde den unike lemmelåven på Berg gård i Eidsfoss. Lemmelåven er trolig bygd omkring 1850. Bygninger med slike lemmer er ikke kjent fra noe annet sted, så langt vi kjenner til. Det betyr at bygningen mest sannsynlig er unik i hele verden. Derfor er det viktig at den blir bevart.

Lemmelåven på Berg gård Eidsfoss

Lørdag 27.05.17 var en ivrig gjeng i full gang med å sikre lemmelåven som tidenstann har tæret hard på. Lemmelåven skal plukkes ned og settes opp og restaureres på søndre Voll i Hof.

Lemmelåven blir stadig mindre

Dugnaden fortsatte flere lørdag før og etter sommerferien. I slutten av september var lemmelåven ribbet og lemmene kjørt til Voll for lagring.

Arbeidet med å plukke ned reisverket fortsetter og lørdag 26.05.18 ble litt over halvparten av takstolene tatt ned.

En liten detalj fra lemmelåven
Utsikt fra lemmelåven mot Bergsvannet i Eidsfoss – luftig

Lørdag 14. 07.18 var en dugnadsgruppe på 12 mann i sving og nå er hele Lemmelåven plukket ned. Låven ligger nå godt emballert og lagret på avtalt plass på Voll hos grunneier Halvor Stokke.

Da var hele lemmelåven plukket ned

Alle formaliteter er nå på plass og arbeidet med grunnarbeidet og gjenreisingen kan starte våren 2020. Grunnarbeid; sprenging og graving startet i februar 2020 og ble fullført samme år.

I 2021 startet arbeidet grunnarbeidet og i løpet av våren forsommeren var vi kommet godt i gang.

Tilpasning av grunnstokker
Håper disse holder (7×7 tommer)
Grunnmur og grunnstokker på plass
Gulving
Gulvet begynner å komme på plass

I 2021 startet gjenoppbygning opp for fult. Murer og kraftige grunnstokker er på plass. Nå er det legging av gulv som står for tur.

Fundamenter

Rammeverk for låvens gulv

Status sommeren 2021