Dvd om Tønsberg-Eidsfosbanen

ny dvdNy film av Christian Erik Nordby! På Historielagets julemøte 2013 var vi så heldige å få overvære filmpremieren på Nordbys meget severdige film om Tønsberg-Eidsfosbanen. Nordby har gått den 48 km lange ruta og forteller i filmen om de 18 stoppestedene og stasjonene. Han viser også hva som fortsatt er synlige spor etter jernbanen. Den 48 minutter lange filmen viser unike filmklipp og gir en utrolig flott  framstilling av denne jernbanestrekningen fra starten i 1901 til den ble nedlagt i  1938. Med dvd’en følger et 30 siders informativt hefte til utfyllende lesning.

Vi anbefaler filmen på det varmeste! Dvd’en er til salgs på Eidsfoss Landhandleri og koster bare kr 200.