Jernutvinning på Øksne

Ambolt (?)

 Kulturarv – Vestfold har nå fyldig omtale

Det har lenge vært kjent blant gamle Hof-sokninger at det må ha foregått jernutvinning av myrmalm på en plass ved Øksne. — Det må ha vært en ganske stor produksjon etter slaggmengden å dømme. Problemet er at dette området vanligvis ligger under vann. På forsommeren 2010 ble Øksne tappet ned, og en del av området kom fram  i dagen. For noen år siden var det Sverre Larsen som viste stedet til Ragnar Larsen. Han tente på dette og har nå satt i gang prosessen med å finne ut mer. Det skal bli spennende å følge med på hva fagfolkene kommer fram til. Men snart stiger vannet, og hele området blir skjult igjen….       I uke 24 var to arkeologer fra Vestfold fylke på funnstedet. De målte og registrerte og fant fort både flintstykker og fragment av kokekar og bakstehelle. Det har vært 2 hus her, ett på vestsiden av slagghaugen og ett 2-roms på østsiden. Flinten var brukt til å tenne varme med, og bakstehella til flatbrød. De anslo stedet til senest 11-12-1300 -tallet (pga. takka), men muligens i bruk langt tidligere. Det må en utgraving og tidsanalyse av kullbiter avgjøre, og til slike analyser vil de helst ikke bruke overflatefunn. Området ligger  ca 50 m inn på Buskerudsiden

– En må ha båt for å komme dit. Derfor er vi glade for å ha historielagets mann på plass. Her er Christian Erik Nordbys fotografier: 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

  Blesterplass: i en blester blir myrmalm omskapt til jern (nyttestoff) og slagg (avfallsstoff).