Bibliografi: litteratur om Hof kommune

BIBLIOGRAFI OVER LITTERATUR OM HOF KOMMUNE  – pdf-format.

Med opphavskvinnens tillatelse  presenteres Åsa Ringborgs hovedoppgave fra 2006 i pdf-format. Vi regner med at flere vil finne dette både interessant og nyttig.

Fra innledningen:

Hensikten med bibliografien er å samle litteratur skrevet om Hof kommune gjennom tidene. Den er tenkt å være et hjelpemidde for bl. a. skoleelever som lager prosjektarbeider om sitt lokalmiljø, samt for andre som er interessert i å vite hva som er skrevet om lokalsamfunnet Hof.