Hurra!

Historielaget har blitt tilgodesett med gaver i forbindelse med kulturminneregistreringen:

Lions Club Hof har gitt kr 5000.

Landbrukskontoret i Hof og Holmestrand har gitt kr 10000.

Historielaget har søkt Sparebankstiftelsen DNB Nor og fått tildelt kr 45000 ved tildelingen høsten 2011. Pengene skal i hovedsak gå til digitalisering av kulturminner. Banksjef DNB, Kristin B. Finsal sier at ett av kriteriene juryen har lagt vekt på er at kulturminneregistreringen i Hof er en stor felles dugnad som engasjerer folk fra hele bygda. Les mer om begrunnelse her.

Historielaget har gått til innkjøp av bl. a. gps’er og annet teknisk utstyr og driver flere kurs for rodeledere og digitaliserere.

Styret er veldig glade og takknemmelige for pengestøtten. Gavene vil bli et bra tillegg til penger som Historielaget bevilger fra egne oppsparte midler. Vi er selvfølgelig også kjempefornøyde med den store dugnadsinnsatsen som hittil er vist fra alle frivillige.