Bergstigen er blant landets nasjonale verneverdige vegminner. Stien er nylig skiltet og er nå opprustet og fin. Historielaget anbefaler alle å ta den nye stien i øyesyn og bruk. Opprusting og skilting har vært en omfattende oppgave og prosjektet er resultat av et godt samarbeid mellom Statens vegvesen, Sande kommune, Sande Historielag, Hof kommune og Hof Historielag v/leder Aud-Marit Lillehof.