kulturminnesøkHistorielaget driver som kjent en omfattende registrering av kulturminner i Hof kommune. På Riksantikvarens nettside Kulturminnesøk er det nå lagt ut noen av dem. Flere kulturminner blir lagt inn etter hvert.

Reklamer