Kulturminnedagen 12.09.2010.

Den norske kulturminnedagen var søndag 12. september. Årets tema: «Nytt liv i gamle minner». Historielaget ville presentere  Pusserstallen – lokstallen fra 1901 og dens gamle og nye liv.

Pusserstallen er den eneste gjenværende bygningen fra stasjonsområdet på Eidsfoss. Jernbanestrekningen Tønsberg- Eidsfoss ble nedlagt i 1938. Stiftelsen Gamle Eidsfos og Eidsfoss Musikkforening har satt i stand Pusserstallen både inn- og utvendig, og den gamle teglverksbygningen benyttes i dag som konsert- og festlokale store deler av året samtidig som den formidler gammel jernbanehistorie.

Søndagens arrangement var et samarbeid mellom Hof Kommune, Hof Historielag, Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, Stiftelsen Gamle Eidsfos, Eidsfoss Musikkforening og Kultur og Folkehelse i Vestfold.  Derfor ble dagen kalt en ”Kul-turdag” og begynte med gratis omvisning på Eidsfoss. 35 mennesker var med på vandringen.

Etter omvisningen fortsatte arrangementet inne i Pusserstallen. Håkon Westby fra Museumsforeningen Vestfold Privatbaner fortalte om og viste bilder fra selve jernbaneanlegget Tønsberg- Eidsfoss og jernbanedriften mellom 1901 og 1938, med vekt på den postale historien langs banen. Leder av Museumsforeningen Carl Olav Karlsen fortalte om prosjektene de har på gang og etterlyste saker foreningen ønsket seg.

Deretter fortalte Fred Nordseth fra Stiftelsen Gamle Eidsfos litt fra Eidsfoss’ historie og kampen for bevaringen  på 1970-tallet, viste bilder fra Eidsfoss og sang ei lokal jernbanevise.

Ann-Elisabeth Johansen fra Musikkforeningen på Eidsfoss orienterte deretter om foreningens dugnadsarbeide med Pusserstallen. Materialet i gulvet og deler av scenen er faktisk gjenbruk av materiale fra lokalet Solvang. Deretter snakket hun om konserter og andre arrangementer som har vært på stedet. Robert Haraldsen bidro med 2 melodier fra cd som ble innspilt til Jernbanejubileet i Eidsfoss 2001.

Arrangementet ble avrundet med konsert ved trubaduren Louis Jacoby.

Været var strålende og det ble en hyggelig ettermiddag med fine foredrag og gode musikkopplevelser.

Som det blå banneret viser er dette en del av noe større. European Heritage Days blir arrangert i de fleste av Europarådets medlemsland. Målet er at «Kulturminnedagen skal bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom ulike arrangementer over hele landet vises fram mange kulturskatter, blant annet historiske monumenter, verneverdige bygninger og gjenstander, bygningsmiljøer og kulturlandskap»

.