Kveldstur til Sande

Tirsdag 23.august, en sjeldent vakker kveld, dro 12 medlemmer til nabobygda Sande for å besøke Sande Historielags nylig innvigde kulturminne, ”Telthuset”. Vi ble først varmt mottatt på tunet til Sande prestegård av formannen i Sande historielag, Arne Larsen samt flere fremmøtte fra styret. Vi ble innledningsvis orientert om historielagets tilknytning og engasjement i forhold til prestegården. Sande kommune eier bygningene, Sande historielag leier hovedbygningen fire ganger i året, men har ellers fast tilhold i sidebygningen med flere rom i tillegg til bryggerhusrommet med bakerovn og kjøkken. Vi ble så tatt med på en omvisning i den praktfulle hovedbygningen. Bygningen fra 1783 er betydelig restaurert og godt vedlikeholdt. Bygningen er mye brukt ved ulike anledninger, som f. eks møtevirksomhet og private sammenkomster og festligheter og også til minnesamvær. Riksantikvaren har naturlig nok vært inne i bildet siden det dreier seg om en fredet bygning. En brann i 1965 påførte prestegården store skader, men den ble heldigvis reddet fra rivning. Sande historielag har hatt tilhold på prestegården siden 1969. Hovedbygningens 2.etasje ble også besøkt og flere ”skumle” historier om den såkalte ” brune mannen ” ble fortalt. Et hyggelig innslag i omvisningen var traktering med kaffe og kaker i bryggerhusrommet i sidebygningen. Hof historielag har god grunn til å være en smule misunnelig på Sande historielag som har fine og gratis lokaler og en positivt innstilt kommune som legger til rette for deres ulike aktiviteter. Under kaffen utvekslet de to lagene nyttig informasjon om ulike tilstelninger i regi av de respektive lagene utover høsten. Sande og Hof har et godt samarbeid om merking av Bergstien mellom Sande og Hof. Sande har egen markering av årets kulturminnedag og Hof ble invitert. Temaet for kulturminnedagen 11.september er Åshaugen, et gravfelt 2 km fra Sande, kjent for sine mange gravhauger.

Deretter var det omvisning i historielagets utrolig flotte og innholdsrike bygdesamling rundt prestegårdstunet, med skolemuseum, stabbur fra 1860, butikkinteriør, redskaper og maskiner for jord- og skogbruk, utstyr til håndverk og verksteder. Låven rommer en av Vestfolds største samlinger i så måte med hele 1683 registrerte gjenstander. De som besøkte lageret i møkkakjelleren fikk se en gammel ”jernhest”, en traktor av merket Bolinder, produsert i Eskilstuna i 1914.

Avslutningsvis reiste vi til Bøplassen som var ekserserplass på 1800-tallet, hvor Telthuset nå står. Den spesielle bygningen var nå åpnet i anledning kvelden og vi ble tatt vel imot med mange tente lys. Et godt hus å komme til og være i. Huset har tidligere vært benyttet både som kornlager og militært lager for mobiliseringshæren. Her ble feltrekvisita og munderingsutstyr oppbevart. I tidligere tider ble disse militære lagerbygningene, i sin form lik et stort stabbur i to etasjer, ofte lagt inntil kirkene. Den fjerde veggen ble lagt helt inntil kirkebygningen. Telthusene ble også brukt som sakristi. Militær eksersis foregikk også ved kirkene.

Før åpningen i 2010, i forbindelse med markeringen av kulturminnedagen samme året, hadde huset hatt en omflakkende tilværelse, men det er nå kommet tilbake der det først stod. Huset var opprinnelig bygd som lagerhus for det Sandeske Compani og er fra 1785. Det stod på denne plassen fra 1804 til ca 1930, ble så brukt som stabbur på en gård i Sande, deretter gitt i gave til historielaget av Anders Herlofsen som har vært sentral i gjenreising av huset. Området Bøplassen er på 13 mål og kommunen leier det av grunneier Otto Galleberg.

Avslutningsvis takket leder Aud–Marit på vegne av Hof Historielag for flott mottagelse, bevertning og omvisning på Sande prestegård og Bøplassen.

Ref. Anne K. Høstmælingen

Mer info:

Sande Historielags nettside,  Youtube: om den brune mannen i Sande Prestegård.

Se åpningen av Telthuset på Youtube

Klikk på et av bildene og du vil se dem i større format: