«Ut i det blå»

”Ut i det blå”- tur, 01.09.2011 til Haugar, Vestfold kunstmuseum i Tønsberg

Målet for årets ”Ut i det blå” tur var utstillingen Kirkekunst i Vestfold “Gloria Mundi” fulgt av en liten konsert på Haugar, Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg. Arrangører for utflukten var Hof kommune, Hof Historielag og Kirkelig fellesråd.

En liten gruppe på 8 deltok. Torbjørn Rude representerte Torsdagskonsertene og hadde lagt vel til rette for en interessant omvisning på kirkekunstutstillingen og for en etterfølgende liten konsert. Kunstformidler og kunsthistoriker Gry Bø ved museet ga oss innledningsvis en orientering om bakgrunnen for kirkekunstutstillingen. Utstillingen ” Gloria mundi” (denne verdens herlighet) var forberedt over hele tre år. Hun understreket at det er i Vestfolds kirker at man finner fylkets viktigste samling av eldre europeisk kunst. Mye arbeid og forberedelse ligger bak den aktuelle utstillingen der den gamle og verdifulle kirkekunsten er hentet ut av sine kirkerom og fra kirkekunstsamlingen på Folkemuseet på Bygdøy for å vises på Haugar.

Det første kunstverket i utstillingen var en vakker madonnafigur i tre fra Sem kirke. Figuren fra sengotikken var nå brunmalt, men før reformasjonen i 1536 var den rikt dekorert med farger. Etter reformasjonen ble mye kirkekunst fjernet eller ødelagt, men mye er allikevel godt bevart. Vi fikk se sentrale arbeider fra den rike beholdningen av kunsthistoriske perler fra ulike kirker i Vestfold, deriblant fra Borre, Larvik, og Andebu. Et motreformatorisk bilde fra 1601, et såkalt epitafium (en minnetavle over en avdød) fra Berg kirke, var også å finne blant perlene. Spesielt flotte var flere bilder fra Larvik kirke, som har mange bilder gitt som gaver til kirken i sin tid. Disse bildene er malt av godt kjente kontinentale kunstnere, som bl.a. Ferdinand Bol (trolig elev av Rembrandt). Hans bilde Manohas offer, fra 1600 tallet er malt på tre. Fra Larvik kirke hadde man også hentet det nylig tyveriutsatte bildet La de små barn komme til meg av Lucas Cranach d.e. Han var en nordeuropeisk rennesansemaler, en svært dyktig og produktiv maler. I følge Gry Bø laget Cranach 40 malerier med tilnærmet samme motiv. I det siste av utstillingsrommene hang et vakkert maleri av C.V. Eckersberg, Kvinnene med engelen ved Kristi Grav (1814) fra Sem kirke.

Etter avsluttet omvisning overrakte Torbjørn Rude blomst på vegne Torsdagskonsertene og øvrige arrangører. Han introduserte deretter kveldens musiker, den unge harpisten Uno Alexander Vesje. Han fortalte først litt om instrumentets historie og om hvordan det var bygget. En harpe har i tillegg til de godt synlige strengene hele 7 pedaler. Hans instrument var kjøpt i Chicago i USA. Han åpnet konserten med et selvkomponert stykke, inspirert av store rom, bl.a. kirkerom. Deretter fulgte flere små musikalske perler. Avslutningsvis spilte han en irsk folketone av John Thomas. Den unge harpisten høstet stor og velfortjent applaus for sin opptreden. Torbjørn Rude takket på vegne av de fremmøtte og overrakte en vakker rose.

Ref. Anne K Høstmælingen