Roder og rodeledere

I registreringa av kulturminner er hele kommunen inndelt i roder. Her er en oversikt over  roder/rodeledere. Historielaget ønsker at de som bor i de forskjellige delene i kommunen vil bidra. Det oppfordres til å ta kontakt med rodelederne eller styret/prosjektleder.

Advertisements