Julemøtet 2011

Historielaget inviterte til julemøte onsdag 7. desember kl. 18.30 på personalrommet, Hof skole.

Leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til over 80 frammøtte og fortalte litt om styrets arbeid og planer for neste år. Neste post var presentasjon av årets innholdsrike Hof-Minne.  Else Makloufi fortalte om noe av det som redaksjonskomiteen hadde arbeidet med. I løpet av kvelden ble heftene delt ut til medlemmer og tilbudt for salg.

Kim Hjardar, historiker, lektor og medforfatter av verket Vikinger i krig hadde et interessant foredrag om vikingenes vedvarende herjinger og deres påvirkning på Europas historie. Boka er flott og innholdsrik med fokus på militær historie og har fine illustrasjoner og kart.
Så var det kaffe, julekake, pepperkaker og salg av lodder.  Deretter var det prosjektleder Åse Marie Greens tur til å snakke om historielagets kulturminneregistrering. Noen rodeledere var godt i gang, mens andre ikke hadde startet ennå.  Registrering og påfølgende digitalisering er et omfattende arbeid som vel kommer til å ta tid, trolig flere år. Heldigvis har historielaget mange ivrige frivillige. Hun oppfordret folk som hadde gamle fotografier  og/eller gode historier knyttet til kulturminner fra kommunen til å ta kontakt.