Julemøte søndag 2. desember kl. 17.00 i Kultursalen

Program for kvelden:

  • Presentasjon og utdeling av årets Hof-Minne.
  • Overrekkelse av Hof kommunes kulturpris for 2012
  • Underholdning av lokal spillemann
  • Visning av gammel lokal film.
  • Servering av kaffe og kaker.
  • Utlodning.

Historielaget inviterte til julemøte 2. desember, første søndag i advent kl. 17.00 i kultursalen.  I leder Aud-Marit Lillehofs fravær ble møtet ledet av styremedlemmene Else Makloufi og Anne K Høstmælingen. Vel 120 frammøtte ble traktert med gløgg og pepperkaker og deretter ønsket velkommen. Medlemmene fikk utdelt årets eksemplar av Hof-Minne ved inngangen til salen og det var også salg av ekstrahefter, både årets utgave og tidligere års hefter.

Årets innholdsrike utgave av Hof-Minne ble deretter presentert av Else Makloufi, leder av heftekomiteen. Hun orienterte innledningsvis om årets arbeid med heftet som på mange måter hadde vært både spennende og utfordrende. Hun omtalte flere av årets artikler, bl.a. artikkelen om barnebokforfatteren Eivind Kolstad, skrevet av hans datter Ellinor Kolstad. Hun var også til stede på møtet og fortalte litt om sin far og hans oppvekst i Hof og om hans arbeid som journalist og forfatter. Else takket for innsendt stoff og bilder fra innenbygds og utenbygds folk. Malerier av Harald Eriksen  fra Sundbyfoss i originalutgaver var utlånt av hans sønn og utstilt i salen ved hjelp av Arnfinn Svendsen. Disse som illustrasjoner til flere artikler om Sundbyfoss i årets hefte. Heftekomiteen ble deretter takket av John Wallumrød for arbeidet med årets utgave av Hof-Minne, det trettende i rekken i den form det nå har.

Neste post på programmet var fremvisning av gamle lokale filmer fra Hof ved Inger Rinde Hvål. Filmene viste et skolemesterskap på skøyter på den gamle Haslestadbanen i 1954 og 17.maifeiring  i 1959 og 1964 der Hof guttemusikk bidro til god gammeldags feiring av nasjonaldagen. Flere av de fremmøtte synes å dra kjensel på både familie og venner i de avspilte filmene. Filmene var laget av Ragnar Lian og digitalisert av Tore Hagen.

Kaffepause med utlodning og litt allsang av kjente julesanger fulgte deretter. Kveldens spillemann Benjamin Rygh akkompagnerte og sang med.

Kveldens høydepunkt og hovedinnslag var utdeling av Hof kommunes kulturpris for 2012.

Kultursjef Gert Olav Green innledet utdelingen med å referere fra statuttene for tildelingen av kommunens kulturpris. Han sa også dette om kulturprisvinneren: ”Dette er en person som virkelig fortjener denne prisen.” Han ga deretter ordet til leder for Helse, kultur og oppvekst, Henning Eikeland. I sin tale til prisvinneren i 2012 sa han følgende: ” Prisen går til en person som er kunnskapsrik og som virkelig brenner for det han holder på med. Om denne personen kan nevnes kartlegging av gamle veitraséer gjennom Hof og inn i nabokommuner, registrering av kulturminner i Hof og særlig i Vassåsgrenda. Foto og Hornbæk-samlingen har vært og er fortsatt en viktig del av historieinteressen til denne personen. Han har formidlet sine omfattende kunnskaper med stor entusiasme, blant annet som turleder for Hof Historielag, hvor han selv har hatt et langt og aktivt medlemskap. Han har vært leder for historielaget fra 1991 til 1995 og ble i mars i 2012 tildelt æresmedlemskap i historielaget. Kulturprisen 2012 går til Arne Lofsberg.” (kilde: Jarlsberg Avis)

Til stående applaus ble Arne Lofsberg kalt fram og overrakt pris og blomster av Henning Eikeland. Han ble også gratulert og overrakt blomst av Else Makloufi på vegne av Hof Historielag. Prisvinneren var tydelig rørt og beveget over tildelingen og takket med disse ordene: ” Dette hadde jeg ikke ventet siden jeg var blitt æresmedlem tidligere i år, og jeg har ikke ord for dette! Så tusen takk til dere alle”.

Kulturprisvinner Arne Lofsberg
Kulturprisvinner Arne Lofsberg

Kveldens kulturinnslag sto den unge kulturformidleren og spillemannen Benjamin Rygh fra Eidsfoss for, som fengslet forsamlingen med sin lune væremåte og gode formidlingsevne. Han introduserte på en levende måte ulike eksempler på folkemusikk fra Vestfold og delte med oss historien om en folkemusikkskatt, ukjent for de fleste frammøtte. Han trakterte både gitar og fele på en glitrende måte.  Avslutningsvis viste han flere kortfilmer der eksempler på folkedans og folkemusikk fra Vestfold var temaet, blant annet en frisk brudedans, en brudepolka. Benjamin Rygh fikk en velfortjent takk og blomster for innsatsen som akkompagnatør til allsang, som foredragsholder og spillemann.

Kveldens utlodning av mange fine bøker og blomster innbrakte hele 7000 kroner.

Ref. Anne K. Høstmælingen