Høstmøte mandag 22.oktober kl. 18.00

Referat fra medlemsmøte i Hof Historielag, mandag 22. oktober, på skolens personalrom.

Styret i Hof Historielag inviterte medlemmene til høstmøte, mandag 22. oktober. På programmet sto spørrekonkurranser og historisk quiz med lokalt tilsnitt. I tillegg visning av gamle bilder fra Hof, nærmere bestemt bilder fra Fjellanger-Widerøes fotoserie av hus og gårdsbruk fra 1965 og utvalgte bilder fra Hornbæksamlingen.

Oppmøtet var overveldende stort. Leder Aud-Marit ønsket velkommen til vel 60 frammøtte og presenterte kveldens program. Forsamlingen ble deretter delt inn i quizlag på 5-6 personer. Spørsmålsark ble delt ut til gruppene, og snart gikk praten livlig og ivrig rundt bordene.

Spørsmålene dreide seg først om gamle ord og uttrykk, noen generelle og andre svært lokale. Gruppene fikk testet sine kunnskaper i historie; først i spørsmål fra Norges historie, deretter i lokalhistoriske spørsmål fra Hof. Det var mange utfordrende og spennende spørsmål. Til tider var det spørsmål som hang i lufta, uenigheten i noen grupper var stor, men svarene kom på plass. Gruppene byttet besvarelser og rettet etter fasit fra Aud-Marit. Maksimalt kunne gruppene oppnå 43 poeng og klart best var en gruppe som fikk 35 poeng. En engasjerende og lærerik konkurranse var det. Mange mente nok at de trengte litt repetisjon og oppfriskning av sine kunnskaper, både når det gjaldt lokalhistorie og Norges historie.

Etter kaffepausen orienterte leder om saker under arbeid i Hof Historielag. Leder er historielagets representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård og hun fortalte bl.a. om det omfattende restaureringsarbeidet som nå igangsettes av Hvitesalen i hovedbygningen. Hele kr 750.000 er avsatt til restaureringen. Byggmester Roar Wallumrød skal stå for det håndverksmessige og en malermester er også engasjert. Ellers kunne hun fortelle om det nyrestaurerte badehuset ved Bergsvannet, som kan tas i bruk til sommeren. Hun orienterte også om nyorganiseringen av museene i Vestfold. Vestfoldmuseene er nå felles organisasjon for museene Haugar, Slottsfjellmuseet, Hvalfangsmuseet, Larvik museum, Midtgard, Munchs Hus, Aluminiumsmuseet, Jernverket på Eidsfoss, Berger museum og Vestfoldarkivet. Ni kommuner bidrar med penger til Vestfoldmuseene og får deretter tildelt midler til oppgaver innen sitt område. Kunsthåndtverksmarkedet på Eidsfoss 27. og 28. oktober ble også nevnt.

 Leder minnet sist om julemøtet, søndag 2. desember på Kultursalen, i samarbeid med kulturkontoret i Hof kommune. Hun ga deretter ordet til Åse Marie Green, prosjektansvarlig for kulturminneregistreringen. Hun orienterte om status for arbeidet. Noen roder ligger litt etter og får bistand til å komme videre. Åse Marie oppfordret alle som deltok i arbeidet til å fokusere på bilder som kan være aktuelle, gjerne bilder fra hverdagssituasjoner og bilder der folk er i arbeid. A-4 er det største formatet som kan skannes på lagets skanner, større bilder kan skannes i Holmestrand.

 

Siste post på kveldens program sto Inger Rinde Hvål for. Hun viste utvalgte fotografier fra Hornbæksamlingen og gamle bilder, tatt i Hof i 1965 av Fjellanger- Widerøe.  Bildene er en samling flyfoto tatt av bolighus og gårdsbruk. Mange av bildene er allerede identifisert med gårds- og bruksnr., men en del av stedene er vanskeligere å stedfeste. Landskaper og bygninger forandrer seg mye i løpet av nærmere femti år. Det var mange vanskelige lokaliseringsspørsmål, selv for innfødte hofsokninger, men mange hadde god lokalkunnskap og flere hus og gårdsbruk ble identifisert og gitt navn og plassert der de hørte hjemme.

”Morosamt var det”, bemerket leder Aud-Marit Lillehof avslutningsvis og det sa forsamlingen seg enig i.

 Ref. Anne K Høstmælingen